TERMENE ȘI CONDIȚII GENERALE

Ultima modificare: Iulie 2024

Aceste termene și condiții, împreună cu toate documentele la care se face referire în acest document ("Termenele"), vă indică condițiile în care puteți utiliza Serviciile (așa cum sunt definite mai jos) oferite de site-ul www.termene.ro (denumit în continuare și „Platforma”), administrat de Termene Just S.R.L. („Termene” sau „Prestatorul”), cu sediul în Ploiești, Str. Nicolae Titulescu, nr. 32, Județul Prahova, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr J29/546/2014, CUI 33034700, telefon 0344 803 100.

Utilizarea serviciilor include accesarea, navigarea sau înregistrarea pentru utilizarea site-ului web. Vă rugăm să citiți cu atenție acest document și să vă asigurați că ați înțeles pe deplin conținutul lui și obligațiile ce vă revin înainte de a utiliza acest site sau Serviciile oferite de www.termene.ro.

 1. Definiții:

Termene.ro: site-ul de internet, precum și ansamblul serviciilor accesibile pe acest site web sau pe subdomeniile acestuia.

Servicii: Serviciile online sub formă de abonament, puse la dispoziția clienților de Termene Just S.R.L. prin intermediul site-ului www.termene.ro, prin care aceștia obțin acces la informații publice agregate, economice și juridice, provenite din surse publice, astfel:

 1. Verificarea informațiilor persoanelor juridice de pe teritoriul României – Verificări de Firme România;
 2. Verificarea informațiilor persoanelor juridice din afara României – Verificări de Firme Internațional;
 3. Monitorizarea cu alerte a persoanelor juridice de pe teritoriul României;
 4. Monitorizarea cu alerte a dosarelor din instanțele de pe teritoriul României;
 5. BizZilla – Prospectare, Analize și Studii de Piață:
 6. Extragerea de liste de companii;
 7. Încărcarea de liste de companii pentru actualizarea datelor și pentru efectuarea de statistici;
 8. Efectuarea de statistici si studii de piață;
 9. Analiză fiscală;
 10. Punerea la dispoziție a modulului de conformitate “Compliance & Third Party Check”
 11. Punerea la dispoziție de rapoarte FNIP sau FNIP + IS din Centrala Incidentelor de Plată pentru persoanele juridice de pe teritoriul României;
 12. Punerea la dispoziție de rapoarte de furnizare informații pentru persoanele juridice de pe teritoriul României;
 13. Punerea la dispoziție a Portofoliului de Firme pentru efectuarea de statistici pe persoanele juridice de pe teritoriul României, alese de către utilizator;
 14. Comparația indicatorilor financiari pentru persoanele juridice de pe teritoriul României;
 15. Punerea la dispoziția Clientului de rapoarte PDF și / sau CSV disponibile pe site-ul termene.ro ("Documente");
 16. Punerea la dispoziție a interfeței de programare a aplicațiilor Termene la: https://www.termene.com/api, precum și a oricăror modificări, îmbunătățiri, actualizări, adăugiri, lucrări derivate și materiale conexe ("API");
 17. Raportarea de persoane juridice de pe teritoriul României în RedBill – Biroul Facturilor Neîncasate;
 18. Colectarea de creanțe;
 19. Verificări cu ajutorul AI - Proiectul Asistenți AI este dezvoltat de Termene Just SRL și își propune să ofere acces la tehnologii avansate de inteligență artificială companiilor și angajaților acestora;
 20. Orice alte servicii integrate in cadrul platformei termene.ro ale partenerilor promovați de către Termene.

Serviciu personalizat: Alerte prin SMS sau email, în timp real, privind cele mai importante modificări apărute în cazul firmelor sau dosarelor monitorizate. Acestea au caracter informativ si furnizează informații apărute în site-urile oficiale.

Utilizator/Client: persoana juridică sau alt profesionist care face o comandă pe site-ul www.termene.ro și înregistrează un cont. Termene nu se adresează persoanelor fizice neprofesioniști.

Vizitator: persoana fizică – reprezentant al persoanei juridice sau al altui tip de profesionist ce vizitează website-ul www.termene.ro, fără înregistrarea unui cont, achiziționarea de servicii sau plasarea unei Comenzi.

Potențial Client: persoana care se presupune că este juridică sau alt profesionist, care își face cont (se înregistrează ca utilizator) și testează Serviciile pe site-ul www.termene.ro în mod gratuit, pentru o perioadă limitată de timp.

Comandă: comanda de achiziționare a unuia sau mai multor servicii afișate în site-ul www.termene.ro realizată de un Client.

Perioadă gratuită: la înființarea unui cont de acces utilizatorul primește un pachet de acces gratuit pentru o perioadă de 5 ani cu acces limitat la platformă.

Contract: actul juridic având ca obiect oferirea de către Termene și primirea de către Client a Serviciilor online prin intermediul site-ului www.termene.ro, prin care Clientul obține acces la informații publice agregate, economice și juridice. În lipsa unui alt contract scris, efectuarea plății sau acceptarea prezentelor Termene și condiții împreună cu emailul de confirmare / formularul de comandă / acceptarea ofertei reprezintă contractul între dvs. și Termene („Contractul de furnizare de servicii” sau „Contractul”), în condițiile art. 9 din Legea comerțului electronic 365/2002.

Acceptarea contractului: contractul se încheie în momentul în care comanda sau acceptarea dvs. ajunge la noi, chiar dacă noi nu am luat cunoștință de ea. De asemenea, contractul se consideră încheiat și în momentul în care dvs. efectuați un act sau fapt concludent, precum accesarea Serviciilor sau solicitarea / plata facturii.

Durata contractului: contractul de abonament se încheie pe o durată de 12 luni sau conform ofertei acceptate de Beneficiar ("perioada inițială”) şi intră în vigoare la data semnării acestuia de către ambele Părţi contractante, de la data plății, comenzii sau de la data acceptării ofertei de către Beneficiar, după caz. Contractul se prelungește automat cu noi perioade de timp egale cu perioada inițială ("perioade ulterioare”), dacă niciuna dintre parți nu notifică încetarea contractului cu 30 de zile înainte ca o nouă perioadă să înceapă să curgă.

2.Date generale:

2.1. Termene operează site-ul www.termene.ro. Un Client/potențial sau Client/vizitator poate să achiziționeze Serviciile prin înregistrarea ca utilizator și accesarea paginilor din www.termene.ro iar Termene va confirma și accepta cererea de înregistrare prin trimiterea unui email de confirmare către Client ("emailul de confirmare").

2.2. Politica de confidențialitate și Politica de cookie sunt actualizate periodic, putând fi consultate la https://suport.termene.ro/knowledge/politica-de-confidentialitate și https://suport.termene.ro/knowledge/politica-cookie.

2.3. Clientul ia cunoștință de și acceptă prezentele Termene și condiții înainte de a-și deschide un cont, indiferent dacă ulterior realizează o comandă sau doar testează aplicația. Acceptarea prezentelor Termene și condiții reprezintă consimțământul dvs. privind condițiile de utilizare a platformei termene.ro.

În cazul neacceptării prezentelor Termene și condiții sau dacă nu aveți minim 16 ani, nu trebuie să accesați/utilizați/achiziționați Platforma și/ sau Serviciile.

 2.4. Clientul trebuie să furnizeze o adresă de email pentru a configura și a accesa contul termene. Contul termene.ro al Clientului este destinat exclusiv utilizării proprii și este interzisă partajarea, dezvăluirea sau utilizarea către/ de către orice altă persoană a credențialelor de conectare / licențelor, fie în interiorul sau în afara organizației.

2.5. Ștergerea contului Clientului se face numai la cererea expresă a acestuia, care poate fi formulată prin trimiterea unui email la adresa contact@termene.ro sau la expirarea unui termen de 5 ani de la ultima accesare. Este posibil ca Termene să păstreze un identificator al contului dvs. chiar dacă a operat cererea de ștergere, cum ar fi adresa dvs. de email, pentru a preîntâmpina recrearea unui cont cu aceleași date în vederea obținerii accesului gratuit în platformă peste perioada gratuită.

2.6. Clientul este responsabil pentru instalarea oricărui software și / sau hardware și pentru efectuarea oricărui alt aranjament necesar pentru utilizarea Serviciilor.

2.7. Furnizarea documentelor descărcate din site-ul www.termene.ro în format PDF sau Excel se va face prin intermediul email-ului utilizat la înregistrarea contului.

2.8. Termene își rezervă dreptul de a modifica în orice moment, fără notificare prealabilă, prezentele Termene și condiții, proiectul, metodele operaționale, specificațiile, sistemele și alte funcții ale Serviciilor, precum și prețul furnizării Serviciilor. Modificările de preț intră în vigoare la data publicării lor pe www.termene.ro.

 

3.Garanții

Sub sancțiunea întreruperii imediate a accesului la Servicii, fără notificare prealabilă sau daune-interese pentru reziliere, precum și a acoperirii oricărui prejudiciu generat ca urmare a conduitei neconforme, Clientul garantează că:

 1. deține dreptul legal și capacitatea de a încheia Contractul; în situația in care un Utilizator furnizează sau utilizează date ale societăți-client, precum copia certificatului de înregistrare sau a unei facturi de utilități, o adresă de email de pe un domeniu web aparținând firmei, precum si orice alte date care creează aparența rezonabilă că utilizatorul acționează în numele Clientului, se consideră că Utilizatorul a acționat în calitate de reprezentant al Clientului, având puterea de îl angaja juridic; pentru orice contestații sau pretenții ale Clientului decurgând din acest fapt, acesta are posibilitatea de a se îndrepta direct împotriva Utilizatorului, fără a aduce atingere în vreun fel drepturilor și obligațiilor decurgând din acest contract.
 2. intră în Contract în calitate de profesionist, nu în calitate de consumator, înțelegând prin aceasta că prezentului Contract nu îi sunt aplicabile dispozițiile legislației privind protecția consumatorilor;
 3. furnizează informații reale și exacte;
 4. folosește Serviciile numai în scopuri legale și în conformitate cu Contractul. În legătură cu furnizarea sau folosirea Serviciilor, Clientul respectă în orice moment toate legile, regulile și reglementările aplicabile, inclusiv, fără limitare, dispozițiile legale privind protecția datelor;

4.1. Termene acordă Clientului accesul în platformă pe durata prevăzută în Contract, după caz. Furnizarea serviciilor are la bază un drept personal, limitat, neexclusiv, revocabil și netransferabil de a accesa și utiliza Serviciile numai pentru uz propriu și nu în scop comercial, cu excepția existenței unui acord derogatoriu.

4.2. Întregul conținut al site-ului www.termene.ro, incluzând, texte, imagini, grafice, elemente de grafică web, scripturi și orice alte date, este proprietatea  Termene Just S.R.L. sau a furnizorilor săi și este protejat conform dispozițiilor legale privind dreptul de proprietate intelectuală și industrială. Folosirea fără acordul nostru scris a oricăror elemente de pe site-ul www.termene.ro sau a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legilor în vigoare.5. Conduite interzise

Clientul înțelege și este de acord că Platforma și Serviciile, fie că fac sau nu obiectul unei mărci înregistrate, sunt proprietatea exclusivă a Termene și, sub sancțiunea întreruperii imediate a accesului la Servicii, fără notificare prealabilă sau daune-interese pentru reziliere, precum și a acoperirii oricărui prejudiciu generat ca urmare a conduitei neconforme, se va abține de la orice conduită cauzatoare de prejudicii față de Termene, incluzând dar fără a se limita la:

1. utilizarea informațiilor obținute ca urmare a primirii Serviciilor, total sau parțial,  pentru revânzare sau pentru a facilita accesul unor terțe părți;
2. utilizarea informațiilor obținute ca urmare a primirii Serviciilor, total sau parțial,  pentru dezvoltarea unor soluții sau instrumente AI;
3. autorizarea sau permiterea ca aceste informații să fie puse la dispoziție în vreun fel unor terțe părți, prin neexercitarea unor eforturi rezonabile pentru a proteja informațiile dobândite prin utilizarea Serviciilor;
4. modificarea, distribuirea, transmiterea, afişarea, publicarea, reproducerea, acordarea de licenţe, crearea de produse derivate, transferul sau vânzarea oricărui fel de informații sau servicii obținute prin reproducerea, modificarea sau afișarea conținutului termene.ro fără permisiunea scrisă a Termene;
5. eliminarea sau modificarea oricăror notificări sau mărci de proprietate asupra Serviciilor;
6. folosirea Serviciilor sau permiterea ca un terţ să folosească Serviciilepentru a crea, transmite sau recepționa materiale care contravin dispozițiilor legale în vigoare sau au conținut obscen, abuziv, vulgar, defăimător, ofensator, amenințător sau încalcă drepturi de proprietate intelectuală.
7. încercarea de a eluda orice măsuri de securitate sau de a exploata orice limitări tehnice ale Platformeiși/ sau Serviciilor;
8. utilizarea Serviciilor într-un mod care dăunează intereselor Termene, inclusiv, fără limitare, prin desfășurarea sau permiterea desfășurării de activități de cracking sau hacking, de atacuri de tipul "denial of service" sau altele, introducerea de viruși, troieni sau a altor materiale / tehnologii ce pot afecta integritatea și/sau funcționarea site-ului termene.ro, a sistemelor și/ sau a rețelelor conexe;
9. anularea sau manipularea anteturilor sau a oricăror identificatori (inclusiv, fără limitare, adrese URL) pentru a ascunde originea oricăror date transmise prin intermediul site-ului www.termene.ro;
10. crearea sau utilizarea unei aplicații care poate fi utilizată pentru a încălca Contractul sau politicile platformei;
11. utilizarea, fără acordul Termene, de soft-uri, dispozitive, scripturi, roboți, alte mijloace sau procese automate pentru accesarea, copierea sau duplicarea oricărui conținut de pe site;
12.  afectarea numelui, reputației, imaginii C. Termene Just S.R.L., www.termene.ro, a asociaților, administratorilor sau a personalului S.C. Termene Just S.R.L. în legătură cu utilizarea de către Clienta Serviciilor.

6. Mentenanța site-ului

6.1. Termene va depune eforturi rezonabile pentru a se asigura că întreținerea Serviciilor, care poate necesita întreruperea accesului Clientului la Servicii ("Evenimentele de întreținere"), nu va fi efectuată în timpul orelor normale de lucru (de la ora 9.00 până la ora 18.00 ora locală din România, de luni până vineri, cu excepția sărbătorilor legale), exceptând operațiunile de întreținere de urgență, ce pot conduce la întreruperea accesului la Servicii în orice moment.

6.2. Termene va întreține și va actualiza Serviciile. În cazul în care Clientul descoperă că Serviciile includ o eroare, poate în orice moment să raporteze acest aspect, contactând serviciul nostru de asistență la: contact@termene.roClientul înțelege că Serviciile pot include software, date și informații furnizate de către terțe părți și, prin urmare, corectarea erorilor și rezolvarea defectelor pot necesita acțiuni ale acestora și nu se află în întregime în controlul termene.ro.

6.3. Clientul are responsabilitatea exclusivă în ceea ce privește accesarea serviciilor prin internet.


 7. Servicii ale terților 

7.1. Termene poate furniza Clientului accesul la documente, software și / sau servicii ale terților, prin intermediul relațiilor de distribuție pe care Termene le-a stabilit cu anumiți furnizori comerciali ("furnizori terți"). Aceste Servicii ale terților pot sau nu pot fi identificate ca furnizate în cele din urmă de furnizori terți și, în timp ce www.termene.ro va depune eforturi rezonabile pentru a corecta eventualele erori sau pentru a răspunde oricăror altor probleme raportate de ClientClientul înțelege că suportul pentru Serviciile terților poate necesita o contribuție din partea furnizorului terț, care nu se află în controlul TermeneClientul acceptă în mod expres că folosirea serviciilor terțe are lor pe riscul exclusiv al Clientului și că Serviciile terților sunt furnizate "ca atare" și fără vreo garanție de orice fel de la Termene privind adecvarea pentru un anumit scop, lipsa virușilor, exactitatea sau completitudinea răspunsurilor sau rezultatelor, corespondența cu descrierea sau neîncălcarea drepturilor terților. În măsura maximă permisă de legea aplicabilă, nici Termene, nici terții furnizori nu sunt legal răspunzători pentru orice daune, directe, indirecte, rezultate din utilizarea sau incapacitatea de a utiliza orice Servicii furnizate de o terță parte.

7.2. Clientul nu va elimina sau modifica orice notificări privind drepturile de autor, mărcile comerciale sau orice identificatori ai drepturilor de proprietate aferente oricăror Servicii ale terților;

7.3. Dacă un furnizor terț solicită Clientului să încheie un contract separat înainte ca Clientul să utilizeze serviciile acestuia, termene.ro va notifica Clientul în mod corespunzător, iar Clientul va fi de acord să respecte termenii acordului respectiv în relație cu terțul, fiind pe deplin răspunzător față de acesta cu privire la orice utilizare necorespunzătoare a Serviciilor sau la încălcarea acordului încheiat direct cu furnizorul terț.8. Utilizarea Red Bill

8.1. Utilizatorul serviciului de raportare în Red Bill garantează că toate informațiile declarate cu privire la entitatea raportată și creanțe sunt reale, actuale și complete, provin dintr-un raport juridic existent și demonstrabil, iar utilizarea serviciului de raportare în Red Bill nu este făcută cu rea-credință sau cu intenția de a prejudicia.
8.2. Termene nu își asumă nicio răspundere pentru realitatea, caracterul actual și complet al raportărilor în Red Bill, aceasta revenind în întregime autorului raportării și nu poate decide cu privire la cine are dreptate în disputele comerciale dintre două sau mai multe entități. Orice pretenții din partea entității raportate urmează să fie transmise în mod direct și urmărite în contradictoriu cu entitatea raportoare.
8.3. Cu toate acestea, Termene poate, la înregistrarea raportării în Red Bill sau cu ocazia primirii unei contestații, să solicite entității raportoare orice dovezi privind realitatea si corectitudinea raportării. În cazul în care entitatea raportoare omite sa furnizeze astfel de dovezi sau entitatea raportată contestă realitatea înscrierii, furnizând probe în acest sens, precum o hotărâre judecătoreasca favorabilă în primă instanța sau dovada plății, Termene poate, la libera sa alegere, sa refuze înscrierea in Red Bill, să o elimine sau să o păstreze și, dacă consideră că raportarea a fost făcută cu încălcarea prezentelor Termene și Condiții, să suspende, temporar sau definitiv, contul entității raportoare. În acest caz, Termene nu datorează niciun fel de daune și nu are obligația de rambursa prețul contractului achitat în avans sau de a înceta facturarea conform contractului cu entitatea al cărei cont a fost suspendat.


9. Gestionarea recenziilor

9.1. Utilizatorul serviciului „Recenzii”  își asumă întreaga responsabilitate pentru realitatea conținutului recenziei postate, in caz contrar putând suferi efectele legii civile sau penale;
9.2. Termene poate, la libera sa alegere, sa înlăture o recenzie contestată sau exprimată într-un limbaj inadecvat, care incită la ură, violență sau discriminare sau care apare în mod vădit ca nefondată (de ex. nu are legătură cu societatea destinatară a recenziei), precum și să suspende, temporar sau definitiv, contul entității autoare a recenziei. În acest caz, Termene nu datorează niciun fel de daune și nu are obligația de rambursa prețul contractului achitat în avans sau de a înceta facturarea conform contractului cu entitatea al cărei cont a fost suspendat.
9.3. Termene nu își asumă nicio răspundere pentru realitatea conținutului recenziei, aceasta revenind în întregime autorului său, și nu poate decide cu privire la cine are dreptate în disputele comerciale dintre două sau mai multe entități. Orice pretenții din partea entității destinatare a recenziei urmează să fie transmise în mod direct și urmărite în contradictoriu cu autorul recenziei.

10.   Utilizarea Asistenților AI

10.1  Utilizarea Serviciilor AI în cadrul Asistenților AI 

Servicii Furnizate "Așa Cum Sunt": Serviciile bazate pe inteligență artificială sunt furnizate "așa cum sunt"/ „as is”. Proprietarul site-ului nu oferă nicio garanție de niciun fel, explicită sau implicită, cu privire la funcționarea sau disponibilitatea acestor servicii.

Limitările Tehnologice: Utilizatorii trebuie să fie conștienți de limitările tehnologice ale modelelor de limbă utilizate, inclusiv de posibilele erori, inexactități sau limitări în înțelegerea și generarea de răspunsuri.

Decizii Critice: Utilizatorii sunt avertizați să nu se bazeze exclusiv pe răspunsurile generate de inteligența artificială pentru a lua decizii. Răspunsurile AI sunt menite să fie informative și nu substituie consilierea profesională sau compararea cu sursele publice.


10.2   Instrucțiuni pentru Utilizatori privind Protejarea Informațiilor Confidențiale cu Ocazia Utilizării Funcționalităților AI 

10.2.1 Instrucțiuni Generale

 1. Evitați Partajarea Informațiilor Confidențiale: Nu furnizați date confidențiale, cum ar fi informații financiare, detalii bancare sau date cu privire la care aveți obligația de a păstra confidențialitatea prin lege sau contract, prin intermediul chat-ului sau altor servicii AI.
 2. Evitați Partajarea Datelor cu Caracter Personal: Nu furnizați date cu caracter personal ale dvs. sau ale altora, cum ar fi date de contact, numere de identificare personală, informații financiare, bancare sau detalii medicale prin intermediul chat-ului sau altor servicii AI.
 3. Utilizați Date Fictive sau Generice: Atunci când testați funcționalitățile AI, utilizați date fictive sau generice în locul datelor reale pentru a minimiza riscul expunerii informațiilor sensibile.
 4. Revizuiți Politica noastră de Confidențialitate: Citiți și înțelegeți politica noastră de confidențialitate pentru a fi conștienți de modul în care colectăm, utilizăm și protejăm datele personale.
 5. Revizuiți Politicile de Confidențialitate ale Furnizorilor de Resurse AI: Citiți și înțelegeți politicile de confidențialitate ale furnizorilor noștri de resurse AI pentru a fi conștienți de modul în care aceștia colectează, utilizează și protejează datele personale:

  https://openai.com/policies/eu-privacy-policy/

  https://support.anthropic.com/en/collections/4078534-privacy-legal

  https://www.perplexity.ai/hub/legal/privacy-policy

  https://elevenlabs.io/privacy-policy

  https://docs.midjourney.com/docs/privacy-policy

  https://www.obviously.ai/privacy-policy

  https://www.facebook.com/privacy/center/

  https://mistral.ai/terms/


   

  10.2.2. Protejarea Datelor la Încărcarea Fișierelor 

  1 .  Verificați Conținutul Fișierelor: Asigurați-vă că fișierele încărcate nu conțin informații confidențiale sau sensibile sau care nu sunt necesare pentru scopul utilizării serviciilor noastre.
  2. Anonimizați Datele: Înainte de a încărca fișiere, anonimizați datele personale și alte informații confidențiale sau sensibile pentru a înlătura riscul de divulgare neautorizată.
  3.  Utilizați Formate de Fișiere Sigure: Încărcați fișiere în formate sigure și evitați formatele care ar putea conține malware sau alte riscuri de securitate.

  10.2.3. Utilizarea Responsabilă a AI


  1. Conștientizați Limitările AI: Înțelegeți că modelele de inteligență artificială au limitări și nu trebuie să vă bazați pe acestea pentru deciziilor. Verificați temeinic orice informație furnizată cu ajutorul AI.
  2. Informați-vă Despre Modelele Utilizate: Familiarizați-vă cu modelele de limbă utilizate de serviciile noastre (ChatGPT, Claude etc.) pentru a ști cum sunt procesate și generate răspunsurile.

  10.3. Limitarea Răspunderii: Proprietarul termene.ro nu este responsabil pentru niciun fel de prejudicii sau daune rezultate din utilizarea sau incapacitatea de a utiliza serviciile AI.

  Utilizatorul își asumă toate riscurile asociate cu utilizarea serviciilor AI, inclusiv riscurile legate de confidențialitatea datelor și securitatea informațiilor.

  Proprietarul termene.ro nu este responsabil pentru conținutul sau acuratețea informațiilor furnizate de terți prin intermediul serviciilor AI.

  Proprietarul termene.ro nu este responsabil pentru modul în care furnizorii AI utilizează informațiile furnizate de utilizatori, utilizatorii având obligația să se informeze în legătură cu practicile acestora înainte de a introduce orice fel de informații în platformă, in special prin lecturarea politicilor lor de confidențialitate.

  Proprietarul termene.ro nu este responsabil pentru modul în care utilizatorii folosesc datele companiei pe care o reprezintă în timpul utilizării serviciilor AI.


  11.  Plăți și facturare

  Clientul va plăti pentru utilizarea serviciilor în conformitate cu tarifele și termenele stabilite prin contract, comanda pe site sau oferta transmisă și acceptată. Plata se efectuează cu credit/debit card la plasarea comenzii online sau prin transfer bancar.

  Termene Just SRL poate percepe penalități pentru întârzierile la plată în cuantum de 0,10% pe zi de întârziere, calculate pentru întreaga sumă rămasă neachitată. Penalitățile cumulate pot depăși cuantumul sumei asupra căreia au fost calculate.
  De la data scandeței facturii, utilizatorul se consideră a fi de drept în întârizere. De la această dată se vor putea calcula penalități de întarziere, în conformitate cu prevederile Art. 1523 alin.1 Cod Civil.
  În caz de neplată, după 60 de zile de la data scadenței facturii Termene va putea raporta factura în sistemul Redbill - Biroul facturilor neîncasate.

 

  12. Limitele răspunderii

  12.1. Clientul folosește platforma pe propria răspundere. Conținutul accesat prin utilizarea Serviciilor este furnizat doar pentru informații generale, orientative și nu este destinat să fie utilizat ca bază pentru deciziile comerciale. Informațiile din www.termene.ro nu intenționează să reprezinte sfaturi (de orice natură) pe care Clientul ar trebui să se bazeze. Clientul trebuie să obțină sfaturi profesionale sau de specialitate înainte de a lua o decizie sau de a renunța la orice acțiune pe baza conținutului accesat prin utilizarea Serviciilor.

  12.2. Termene face eforturi pentru a se asigura că conținutul accesibil prin intermediul Serviciilor este actualizat și corect. Cu toate acestea, deoarece Termene obține conținutul dintr-o serie de surse diferite, nu garantează disponibilitatea, exhaustivitatea, veridicitatea, exactitatea sau actualitatea oricărui conținut accesat sau accesibil prin utilizarea Serviciilor, fiind exonerat în mod expres de orice răspundere cu privire la acesta.

  12.3. În cazul în care Clientul observă existența unui conținut incorect sau inexact, trebuie să informeze Termene prin email la adresa contact@termene.ro, iar Termene va depune eforturi rezonabile pentru a investiga astfel de situații și, dacă este posibil, de a corecta datele inexacte. Conținutul legat de scorurile de credit, în special, este furnizat și generat de o sursă - terță parte, iar în cazul în care Clientul are orice observație legată de conținutul incorect sau neclar în această privință, trebuie, de asemenea, să contacteze Termene prin email la adresa contact@termene.roTermene va depune toate eforturile rezonabile de a transmite astfel de preocupări furnizorului terț.

  12.4. Termene nu poartă nicio răspundere pentru:

  (i) conținutul declarat de utilizator la înregistrarea pe site-ul www.termene.ro; utilizatorul are obligația de a completa cu date reale și de a verifica și actualiza datele contului personal incluzând nume, prenume, email și telefon mobil în 30 de zile de la modificarea oricăreia dintre acestea, dar cel puțin odată la doi ani;

  (ii) eventuale întreruperi în furnizarea Serviciilor sau afectarea calității acestora, cauzate de acțiuni sau omisiuni ale furnizorilor de servicii, defecțiuni sau lucrări de mentenanță la rețea sau echipamente, cazuri de forţă majoră precum și orice alte cauze independente de voința şi controlul Termene, inclusiv, dar fără a se limita la incapacitatea de conectare sau finalizare a comunicaţiei;

  (iii) întreruperea totală sau parțială a furnizării Serviciilor sau a unor părți ale acestora ca urmare a unor atacuri cibernetice sau a imposibilității, cauzate de orice motiv, de accesare a surselor publice din care provin datele sau a rețelelor de comunicații;

  (iv) acuratețea sau gradul de actualizare a surselor oficiale din care sunt preluate datele;

  (v) pagube înregistrate de Client sau terți, de orice fel, incluzând fără a se limita la orice daune directe, indirecte sau incidentale, inclusiv, dar fără a se limita la acestea, orice daune pentru pierderi de profit sau venituri ale Clientului, orice întrerupere de afaceri, orice pierdere a economiilor anticipate, oportunități sau reputație rezultate / cauzate de utilizarea sau imposibilitatea utilizării informațiilor din platformă, a Serviciilor, acțiunile utilizatorilor în baza acestora, viruși sau alte materiale dăunătoare din punct de vedere tehnologic, care pot infecta echipamentul utilizatorului; utilizarea Serviciilor se face pe propria răspundere;

  12.5. Răspunderea Termene rezultată în orice mod din sau în legătură cu furnizarea Serviciilor este limitată la valoarea corespunzătoare utilizării serviciilor pentru trei luni, dar nu mai mult de 100 de Euro, indiferent că provine dintr-un singur eveniment sau o serie de mai multe evenimente;

  12.6.  Clientul va despăgubi Termene cu privire la orice răspundere și/sau costuri, inclusiv, fără a se limita la orice cheltuieli legale sau alte cheltuieli profesionale, pierderi, directe sau indirecte, incluzând pierderi de profit, pierderea reputației, daune, amenzi, dobânzi sau penalități suportate de Termene în legătură cu utilizarea ilegală sau necorespunzătoare a Serviciilor de către Client sau încălcarea de către acesta a Contractului sau a prezentelor Termene și Condiții.

   

  13.   Încetarea 

  13.1. Fără a aduce atingere restului Contractului sau oricăror remedii disponibile prin lege, Termene poate suspenda imediat utilizarea de către Client a Serviciilor, fără răspundere sau rambursare, dacă:

  (i) orice plată pe care Clientul o datorează Termene este întârziată, refuzată, respinsă sau inversată, din orice motiv, în timpul termenului de abonament; și/sau

  (ii) Clientul încalcă oricare dintre termenii Contractului sau ai prezentelor Termene și condiții.

  13.2 Clientul va fi notificat prin email în acest sens, iar suspendarea serviciilor va putea fi realizată după trecerea unui termen de 70 de zile de la data scadentei plății nerealizate sau de la data încălcării contractului și/sau a condiițiilor generale.

  13.3. Oricare dintre părți are dreptul să rezilieze Contractul cu efect imediat prin notificarea scrisă a celeilalte părți în cazul încălcării obligațiilor care îi revin acesteia în temeiul Contractului, neremediate în termen de treizeci (30) de zile de la primirea unei notificări de la cealaltă parte.

  13.4. Contractul poate fi denunțat de Termene în orice moment, cu o notificare prealabilă de 30 (treizeci) de zile, caz în care Termene restituie Clientului prețul achitat anticipat, pentru care nu s-au furnizat Serviciile.

  13.5 Clientul are dreptul să denunțe Contractul în condițiile art. 3.5 din prezentele Termene și Condiții.

  13.6 Rezilierea Contractului (sau a oricărui element al acestuia) nu va afecta drepturile sau obligațiile scadente ale părților.


  14. LITIGII

  Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu prezentul Contract, inclusiv cu privire la validitatea, interpretarea, executarea ori desființarea acestuia, va fi soluționat de către Părţi pe cale amiabilă, prin tratative directe. În cazul în care soluționarea pe cale amiabilă nu va fi posibilă, Părţile convin ca acesta să fie soluționat de către instanțele judecătorești de la sediul Termene.

   

  15. Protecția datelor cu caracter personal 
            

  INFORMAREA PERSOANEI VIZATE

  În conformitate cu Regulamentul nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE („Regulamentul”),


  1. Prevederi generale

  Aceasta informare se referă la calitatea dumneavoastră de titular, reprezentant, membru al personalului, manager, agent, colaborator, consultant etc al Companiei care ne este client, sau al Persoanelor împuternicite de Companie, ale cărui date ne sunt aduse la cunoștință în contextul semnării și executării Contractului.

  2. Cine suntem și ce facem 

  Suntem TERMENE JUST S.R.L. („Termene”), persoană juridică română, cu sediul social în Jud. Prahova, Mun. Ploiești, Str. Nicolae Titulescu, Nr.32, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Prahova sub nr. J29/546/2014, cod de înregistrare fiscală 33034700, atribut fiscal RO, contul bancar RO38BACX0000001538120000 deschis la Unicredit Bank, email contact@termene.ro, telefon 0344 803 100, reprezentată legal de către STORYTAILORS AGENCY S.R.L. prin dna. CONSTANTIN IOANA - LAURA, în calitate de administrator.


  3. Cum să ne contactați

  Responsabilul nostru cu Protecţia Datelor cu Caracter Personal (DPO) este VLĂNȚOIU ȘI ASOCIAȚII S.P.A.R.L.. Dacă aveți întrebări cu privire la această politică de confidențialitate sau doriți să vă exercitați drepturile cu privire la protecția datelor dvs. cu caracter personal, puteți trimite un email DPO-ului nostru la adresa electronică dataprotection@termene.ro.


  SCOPURILE, CATEGORIILE DE DATE PRELUCRATE, TEMEIUL LEGAL ȘI DURATA PRELUCRĂRII

  Scopuri principale (SP) și secundare (SS)

  Categorii de date prelucrate

  Încheierea și executarea Contractului și desfășurarea relației comerciale (SP)

   

  Nume, prenume, număr de telefon, adresa de email, funcție și/sau raport în care vă aflați cu Compania, orice date de identificare dintr-o împuternicire acordată dvs. de Companie, semnătură, detalii documente/operațiuni contractuale în care sunteți implicat;

   

   

   

  Administrare conturi, îmbunătățirea calității serviciilor și a activităților de mentenanță a contractelor, analiza și monitorizarea vânzărilor, derularea campanii de promovare și de programe de fidelizare (SS).

   

  Nume, prenume, număr de telefon, adresa de email, funcție și/sau raport în care vă aflați cu Compania, orice date de identificare dintr-o împuternicire acordată dvs. de Companie, orice user și parolă de acces în aplicațiile de client puse de Operator la dispoziția Companiei, informații tehnice cu privire la dispozitivul vizitatorului site-ului, log-uri, date prezente în înregistrări audio/video sau fotografii din cursul activități, cum ar fi apeluri telefonice și conferințe online, date prezente în fotografii sau înregistrări de la sau pentru evenimente ale noastre (care nu au drept scop evidențierea persoanei dvs. decât dacă ne bazăm pe consimțământul dvs. prealabil) sau asociate profilurilor dvs. pe platformele prin intermediul cărora interacționați cu noi (Google mail, Facebook de exemplu).

   

  În legătură cu potențiale tranzacții de afaceri, cum ar fi o fuziune, o restructurare sau o vânzare (SS).

  Nume, prenume, număr de telefon, adresa de email, funcție și/sau raport în care vă aflați cu Compania, orice date de identificare dintr-o împuternicire acordată dvs. de Companie, semnătură, detalii documente/operațiuni contractuale în care sunteți implicat.

  Exercitarea drepturilor legale, incluzând, fără a se limita la prevenirea fraudelor, protejarea drepturilor, siguranței sau a proprietății Operatorului sau a persoanelor care îl compun, a angajaților, furnizorilor sau a altora asemenea (SS); organizarea recuperării debitelor și/ sau a proprietății Operatorului și soluționarea oricăror situații juridice și/sau judiciare aflate în legătură cu executarea Contractului; soluționarea disputelor sau reclamațiilor (SS).

  Nume, prenume, număr de telefon, adresa de email, funcție și/sau raport în care vă aflați cu Compania, orice date de identificare dintr-o împuternicire acordată dvs. de Companie, semnătură, detalii documente/operațiuni contractuale în care sunteți implicat, orice user și parolă de acces în aplicațiile de client puse de Operator la dispoziția Companiei, informații tehnice cu privire la dispozitivul vizitatorului site-ului, log-uri, date necesare soluționării reclamațiilor, inclusiv un identificator al reclamației, date prezente în înregistrări audio/video sau fotografii din cursul activității, cum ar fi înregistrări CCTV, apeluri telefonice și conferințe online, sau asociate profilurilor dvs. pe platformele prin intermediul cărora interacționați cu noi (Google mail, Facebook de exemplu).

  Conformarea cu privire la obligațiile legale și solicitările din partea autorităților, incluzând transmiterea/divulgarea datelor cu caracter personal către instituțiile sau autoritățile publice, în măsura în care este obligatoriu prin lege (SS).

  Nume, prenume, număr de telefon, adresa de email, funcție și/sau raport în care vă aflați cu Compania, orice date de identificare dintr-o împuternicire acordată dvs. de Companie, semnătură, detalii documente/operațiuni contractuale în care sunteți implicat, orice user și parolă de acces în aplicațiile de client puse de Operator la dispoziția Companiei, informații tehnice cu privire la dispozitivul vizitatorului site-ului, log-uri, date necesare soluționării reclamațiilor, inclusiv un identificator al reclamației, date prezente în înregistrări audio/video sau fotografii din cursul activității, cum ar fi înregistrări CCTV, apeluri telefonice și conferințe online, sau asociate profilurilor dvs. pe platformele prin intermediul cărora interacționați cu noi (Google mail, Facebook de exemplu), detalii documente/operațiuni contractuale în care sunteți implicat si/sau orice alte date de identificare puse la dispoziția sau obținute de Operator pe durata executării contractului, in măsura in care divulgarea acestor date este obligatorie prin lege.

  Prin prezenta notificare facem eforturi să vă prezentăm exhaustiv prelucrările de date care vă pot implica. Ca atare, nu toate scopurile, categoriile de date, temeiurile sau destinatarii aici evidențiați se vor aplica neapărat în relația cu dvs. sau tot timpul, ci de la caz la caz.

  Termenele de retenție menționate în prezenta notificare sunt maxime și se calculează de la finalizarea contractului, unele date și documentele care le conțin putând fi șterse/distruse după mai puțin timp, cu excepția celor cu privire la care avem o obligație legală de retenție; termenele de retenție pentru categoriile de date din prezenta notificare pot fi atrase de termenele de arhivare a documentelor care le conțin.

  COLECTAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

  Operatorul colectează datele cu caracter personal, la semnarea Contractului sau pe durata / în executarea acestuia, de la reprezentantul legal sau titularul de proiect al Companiei al cărei angajat/reprezentant/persoană de contact sunteți sau direct de la dvs..

  Cu excepția datelor prelucrate în baza art. 6 alin. 1 lit. a din Regulament, unde ne bazăm pe consimțământul dvs., furnizarea celorlalte date cu caracter personal mai sus enumerate se face în virtutea obligațiilor legale sau legate de executarea contractului cu societatea pe care o reprezentați, nefurnizarea acestora conducând la imposibilitatea încheierii/executării contractului. Ulterior încheierii contractului, din rațiuni practice legate de desfășurarea acestuia, datele pot fi prelucrate și în unele sau toate scopurile secundare enumerate mai sus.


  DESTINATARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

  Date ale dvs. pot fi împărtășite cu destinatari cum ar fi furnizorii care ne ajută în oferirea serviciilor sau cu terțe părți cum ar fi anumite autorități competente, după cum e necesar sau avem o obligație legală în acest sens, după caz:

  •  Procesatori de plăți, furnizori de servicii bancare, potențiali parteneri și furnizori la organizare evenimente, campanii de fidelizare sau oferte promoționale, agenții de marketing, PR, publicitate, producție publicitară, organizare evenimente 
  • Furnizori de internet și telefonie, sisteme informatice și software, cloud și hosting, asistență IT, stocare a documentelor și informațiilor, eliminare confidențială a deșeurilor, platforme și/ sau furnizori de revizuire sau management al documentelor și al activităților, procesare și traducere a documentelor, secretariat, audit, training

  • Consultanții noștri profesionali, ca avocații, evaluatorii, auditorii, consultanții fiscali și contabilii sau alți experți

  • Companii și platforme de resurse umane și salarizare, firme de pază și organisme de administrare a clădirilor, delegați, furnizori poștali sau curieri

  • Terți furnizori de servicii care ne asistă la operarea și interpretarea datelor obținute în cadrul campaniilor de promovare online sau gestionează serviciul de newsletter

  •  Potențiali cumpărători ai afacerii sau ai unor părți din afacerea noastră 

  Autorități publice sau de reglementare, autorități fiscale

  De asemenea, pentru scopurile prelucrării reglementate mai sus și numai în baza unor temeiuri legale aplicabile, putem furniza datele dumneavoastră cu caracter personal societăților partenere sau afiliate, companii care vor fi supuse instrucțiunilor noastre in ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Vă rugăm să rețineți că această listă nu este exhaustivă și pot exista alte exemple în care trebuie să împărtășim date personale cu alte părți pentru a furniza Serviciile cât mai eficient posibil sau pentru a proteja drepturile, siguranța, proprietatea companiei noastre sau ale persoanelor care o compun, ale angajaților, furnizorilor sau ale altora asemenea, pentru a răspunde unor reclamații sau pentru a preveni frauda și activitățile ilegale.


  TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL IN AFARA S.E.E.

  Pentru a furniza Serviciile sau pentru alte scopuri ale prelucrării aici enumerate, este posibil să fie necesar să transferăm datele dvs. personale către locații din afara Spațiului Economic European. Înainte de a transfera datele personale într-o altă jurisdicție, ne vom asigura că există o decizie privind caracterul adecvat al nivelului de protecție sau că Operatorul sau persoana împuternicită de operator din jurisdicția respectivă oferă garanții adecvate.

  PROCESUL DECIZIONAL AUTOMATIZAT SI CREAREA DE PROFILURI

  Datele cu caracter personal menționate în prezenta nu sunt supuse unor procese decizionale automatizate, inclusiv creării de profiluri.

  SECURITATEA PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

  Termene vă informează că evaluează și îmbunătățește în mod constant măsurile de securitate implementate în vederea asigurării unei prelucrări a datelor cu caracter personal în condiții de siguranță.

  DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ

  Cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, beneficiați de drepturile specifice în baza legislației în vigoare, inclusiv dreptul de acces la date, rectificare, ștergere, restricționare a prelucrării, retragere a consimțământului, dreptul de a vă opune prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor și dreptul de a adresa o plângere autorității de supraveghere, în conformitate cu condițiile reglementate de legislația în vigoare. Vă puteți exercita drepturile prin transmiterea unui email la adresa electronică dataprotection@termene.ro.

  DIVERSE

  La rândul său, Compania declară că înțelege și acceptă conținutul acestei informări, de care a luat la cunoștință prin intermediul reprezentantului legal/titularului de proiect și se obligă să informeze orice persoane vizate pe care le va implica în derularea Contractului că Operatorul le prelucrează datele conform acestei informări.


  ACORD DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎNTRE OPERATORI INDEPENDENȚI

  PREVEDERI GENERALE

  Acordul este guvernat de Regulamentul nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE („Regulamentul”) și de legea națională privind protecția datelor cu caracter personal. Acest Acord de prelucrare a datelor cu caracter personal face parte integrantă din și amendează Contractul dintre Operator și Companie.

  CATEGORII DE PERSOANE VIZATE ȘI CATEGORII DE DATE PRELUCRATE:

  A. Sunt prelucrate date despre persoane fizice – membri ai personalului Părților sau ai Persoanelor împuternicite de Părți, precum și despre orice terțe părți aflate în legătură cu acestea, ale căror date sunt făcute cunoscute între Părți la semnarea sau în cursul executării Contractului.

  Datele prelucrate cu privire la aceste persoane vizate sunt, de regulă: nume, prenume, număr de telefon, adresa de email, funcție și/sau raport în care se află cu Părțile, orice date de identificare dintr-o împuternicire acordată de Părți, semnătură, detalii documente/operațiuni contractuale în care persoana vizată este implicată, orice user și parolă de acces în aplicațiile de client puse de Operator la dispoziția Companiei, informații tehnice cu privire la dispozitivul vizitatorului site-ului, loguri, date necesare soluționării reclamațiilor, inclusiv un identificator al reclamației, date prezente în înregistrări audio/video;

  B. Sunt prelucrate date despre persoane fizice, titulari sau membri ai unor entități ale căror date figurează în surse publice. Datele prelucrate cu privire la aceste persoane vizate sunt date asociate cu entitățile respective în surse publice oficiale sau private, precum Oficiul National al Registrului Comerțului, Ministerul Finanțelor sau site-urile entităților ș.a., cum ar fi denumirea, datele de identificare și de contact asociate entității.

  NATURA ȘI SCOPUL PRELUCRĂRII

  Datele sunt prelucrate în scopurile independente stabilite de fiecare dintre Părți, conform obligațiilor legale și intereselor legitime ale acestora legate de desfășurarea activităților acestora aflate în conexiune cu Contractul.


  DURATA PRELUCRĂRII

  Datele sunt prelucrate de Părți pentru o perioadă ce nu depășește durata necesară atingerii scopului prelucrării sau durata stabilită de lege, conform termenelor de retenție ale fiecărei Părți. În mod specific, Operatorul prelucrează datele de la punctul A pe o perioada de 10 ani de la finalizarea contractului. Datele de la punctul B sunt actualizate permanent și apar în site-ul Operatorului atât cât apar și pe site-urile – sursă, cu excepția situației în care sunt admise cereri de ștergere în cazuri justificate, conform Regulamentului.

   

  INFORMAREA PERSOANELOR VIZATE

  A. Operatorul informează persoana vizată-reprezentant al Companiei că îi prelucrează datele prin și conform documentului „INFORMAREA PERSOANEI VIZATE”, precum și membrii personalului propriu că Compania le va prelucra datele în scopul încheierii și/sau executării Contractului. Pentru orice alte scopuri, în termenul legal și pe canalele de comunicare adecvate, Companiaeste exclusiv responsabilă de transmiterea către persoanele vizate a notificării privind prelucrarea datelor cu caracter personal, acolo unde este cazul.

  B. Fiecare Parte este exclusiv responsabilă de asigurarea transmiterii notificării privind prelucrarea datelor cu caracter personal în baza art. 14 din Regulament către persoanele vizate, acolo unde este prevăzut de lege, în termenul legal și pe canalele de comunicare adecvate.

  DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

  Cu privire la prelucrarea datelor lor cu caracter personal, persoanele vizate beneficiază de drepturile specifice în baza legislației în vigoare, inclusiv dreptul de acces la date, de rectificare, ștergere, restricționare a prelucrării, retragere a consimțământului, dreptul de a se opune la prelucrare, dreptul la portabilitatea datelor și dreptul de a depune o plângere în fața autorității de supraveghere, în conformitate cu condițiile reglementate de legislația în vigoare.


  CERERILE PERSOANELOR VIZATE

  Fiecare Parte va răspunde cererilor persoanelor vizate care îi sunt adresate ei.

  OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

  Părțile se obligă și garantează că:

  a)    prelucrarea datelor cu caracter personal este efectuată în conformitate cu dispozițiile relevante din legislația aplicabilă privind protecția datelor cu caracter personal;
  b)    prelucrează datele cu caracter personal în scopurile pe care și le determină în mod independent, cu îndeplinirea obligațiilor stabilite de lege;
  c)    măsurile de securitate tehnică și organizatorică adoptate sunt adecvate pentru a proteja datele cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilicite sau a pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, ținând seama de stadiul actual al tehnicii și de costul implementării acestora, atât la nivel intern cât și prin impunerea acelorași măsuri oricăror persoane împuternicite;
  d)    pun la depoziția persoanelor vizate informații cu privire la elementele esențiale ale prezentului Contract.

  OBLIGAȚIA DE CONFIDENȚIALITATE

  Părțile garantează că doar persoanele care au fost în prealabil obligate de norme de confidențialitate sau fac obiectul unei obligații legale adecvate privind confidențialitatea sunt autorizate să prelucreze datele cu caracter personal. Părțile garantează că datele cu caracter personal nu sunt colectate, prelucrate sau folosite fără autorizare și că nu sunt divulgate către terţe părţi neautorizate. Părțile se asigură că persoanele responsabile cu prelucrarea datelor sunt familiarizate cu prevederile referitoare la protecția datelor cu caracter personal din Contract în prealabil, precum și cu orice alte instrucțiuni ulterioare.

  RESPECTAREA LEGISLAȚIEI APLICABILE

  Operatorul are dreptul să modifice prevederile prezentului Acord în măsura necesară pentru satisfacerea oricăror interpretări, îndrumări sau ordine emise de autoritățile competente ale Uniunii Europene sau ale Statelor Membre, precum și a prevederilor naționale privind implementarea Regulamentului. Părțile sunt de acord că orice astfel de modificări vor fi operante de îndată ce au fost transmise Companiei.

  Compania înțelege și acceptă faptul că, potrivit Regulamentului, la cererea persoanelor vizate sau în conformitate cu principiul minimizării, Operatorul poate fi obligat să șteargă / rectifice / restricționeze/ minimizeze anumite date cu caracter personal din baza de date utilizată de aplicație, independent de efectuarea sau nu a acestor operațiuni în sursele originare, fiind exonerat de orice răspundere pentru modificări ale informațiilor furnizate survenite ca urmare a unor astfel de operațiuni.

  RĂSPUNDERE

  Răspunderea fiecărei Părți se întinde doar asupra operațiunilor de prelucrare efectuate de aceasta în mod exclusiv.

  DURATĂ ȘI ÎNCETARE

  Obligațiile privind respectarea normelor Regulamentului și protecția datelor personale decurgând din acest Acord rămân valabile pe întreaga durată a Contractului și vor înceta odată cu încetarea efectelor Contractului dintre Operator și Companie.

  APLICABILITATE

  Dispozițiile prezentei secțiuni prevalează asupra oricăror alte dispoziții contractuale anterioare sau ulterioare.