Termene și condiții generale

Ultima modificare: 11 iunie 2020

Aceste termene și condiții, împreună cu toate documentele la care se face referire în acest document ("Termenele"), vă indică condițiile în care puteți utiliza Serviciile (așa cum sunt definite mai jos) oferite de site-ul www.termene.ro (denumit în continuare și „platforma”), administrat de S.C. Termene Just S.R.L. („Termene”), cu sediul în Ploiești, Str. Nicolae Titulescu, nr. 32, Județul Prahova., înregistrată la Registrul Comerțului cu nr J29/546/2014, CUI 33034700, telefon 0344 803 100.

Utilizarea serviciilor include accesarea, navigarea sau înregistrarea pentru utilizarea site-ului web. Vă rugăm să citiți cu atenție acest document și să vă asigurați că ați înțeles pe deplin conținutul lui și obligațiile ce vă revin înainte de a utiliza acest site sau Serviciile oferite de www.termene.ro.

 

1. Definiții:

Termene.ro: site-ul de internet, precum și ansamblul serviciilor accesibile pe acest site web sau pe subdomeniile acestuia.

Servicii: Serviciile online sub formă de abonament lunar, puse la dispoziția clienților de S.C. Termene Just S.R.L. prin intermediul site-ului www.termene.ro, prin care aceștia obțin acces la informații publice agregate, economice și juridice, provenite din surse oficiale, astfel:

 1. Verificarea informațiilor persoanelor juridice de pe teritoriul României – Verificări de Firme România;
 2. Verificarea informațiilor persoanelor juridice din afara României – Verificări de Firme Internațional;
 3. Monitorizarea cu alerte a persoanelor juridice de pe teritoriul României;
 4. Monitorizarea cu alerte a dosarelor din instanțele de pe teritoriul României;
 5. BizZilla – Prospectare, Analize și Studii de Piață:
 6. Extragerea de liste de companii;
 7. Încărcarea de liste de companii pentru actualizarea datelor și pentru efectuarea de statistici;
 8. Efectuarea de statistici si studii de piață;
 9. Analiză fiscală;
 10. Punerea la dispoziție a modulului de conformitate “Compliance & Third Party Check”
 11. Punerea la dispoziție de rapoarte FNIP sau FNIP + IS din Centrala Incidentelor de Plată pentru persoanele juridice de pe teritoriul României;
 12. Punerea la dispoziție de rapoarte de furnizare informații pentru persoanele juridice de pe teritoriul României;
 13. Punerea la dispoziție a Portofoliului de Firme pentru efectuarea de statistici pe persoanele juridice de pe teritoriul României, alese de către utilizator;
 14. Comparația indicatorilor financiari pentru persoanele juridice de pe teritoriul României;
 15. Punerea la dispoziția Clientului de rapoarte PDF și / sau CSV disponibile pe site-ul Termene.ro ("Documente");
 16. Punerea la dispoziție a interfeței de programare a aplicațiilor Termene la: https://www.termene.com/api, precum și a oricăror modificări, îmbunătățiri, actualizări, adăugiri, lucrări derivate și materiale conexe ("API");
 17. Raportarea de persoane juridice de pe teritoriul României în RedBill – Biroul Facturilor Neîncasate;
 18. Colectarea de creanțe;
 19. Orice alte servicii integrate in cadrul platformei termene.ro ale partenerilor promovați de către

Serviciu personalizat: Alerte prin SMS sau email, în timp real, privind cele mai importante modificări apărute în cazul firmelor sau dosarelor monitorizate. Acestea au caracter informativ si furnizează informații apărute în site-urile oficiale.

Utilizator/Client: persoana juridică sau alt profesionist care face o comandă pe site-ul www.termene.ro și se înregistrează ca utilizator. Termene nu se adresează persoanelor fizice neprofesioniști.

Comandă: comanda de achiziționare a unuia sau mai multor servicii afișate în site-ul www.termene.ro,  realizată de un Client.

Potențial Client: persoana care se presupune că este juridică sau alt profesionist, care își face cont (se înregistrează ca utilizator) și testează Serviciile pe site-ul www.termene.ro în mod gratuit, pentru o perioadă limitată de timp.

Vizitator: persoana fizică sau reprezentatul persoanei juridice sau al altui tip de profesionist ce vizitează website-ul www.termene.ro, fără înregistrarea unui cont, achiziționarea de servicii sau plasarea unei Comenzi.

Perioadă gratuită: la înființarea unui cont de acces utilizatorul primește un pachet de acces gratuit pentru o perioadă de 5 ani cu acces limitat la platformă.

2. Date generale:

2.1. Termene operează pe site-ul https://www.termene.ro. Un Client/potențial sau Client/vizitator poate să achiziționeze Serviciile prin înregistrarea ca utilizator și accesarea paginilor din www.termene.ro, iar Termene va confirma și accepta cererea de înregistrare prin trimiterea unui email de confirmare către Client ("emailul de confirmare").

2.2. Politica de confidențialitate și Politica de cookie sunt actualizate periodic, putând fi consultate la https://suport.termene.ro/knowledge/politica-de-confidentialitate și https://suport.termene.ro/knowledge/politica-cookie

2.3. Clientul ia cunoștință de și acceptă prezentele Termene și condiții înainte de a-și deschide un cont, indiferent dacă ulterior realizează o comandă sau doar testează aplicația. Acceptarea prezentelor Termene și condiții reprezintă consimțământul dvs. privind condițiile de utilizare a platformei termene.ro.

În cazul neacceptării prezentelor Termene și condiții sau dacă nu aveți minim 16 ani, nu trebuie să accesați/utilizați/achiziționați Platforma și/ sau Serviciile.

 

2.4. În lipsa unui alt contract scris, acceptarea prezentelor Termene și condiții, împreună cu emailul de confirmare și, acolo unde este cazul, formularul de comandă, reprezintă contractul între dvs. și Termene (denumit în continuare „Acordul”, „Contractul de furnizare de servicii” sau „Contractul”), în condițiile art. 9 din Legea comerțului electronic 365/2002.

2.5. Clientul trebuie să furnizeze o adresă de email pentru a configura și a accesa contul termene. Contul termene.ro al Clientului este destinat exclusiv utilizării proprii și este interzisă partajarea, dezvăluirea sau utilizarea către/ de către orice altă persoană a credențialelor de conectare / licențelor, fie în interiorul sau în afara organizației.

2.6. Ștergerea contului Clientului se face numai la cererea expresă a acestuia, care poate fi formulată prin trimiterea unui email la adresa contact@termene.ro . Este posibil ca Termene să păstreze un identificator al contului dvs. chiar dacă a operat cererea de ștergere, cum ar fi adresa dvs. de email, pentru a preîntâmpina recreerea unui cont cu aceleași date în vederea obținerii accesului gratuit în platformă peste perioada gratuită.

2.7. Clientul este responsabil pentru instalarea oricărui software și / sau hardware și pentru efectuarea oricărui alt aranjament necesar pentru utilizarea Serviciilor.

2.8. Furnizarea documentelor descărcate din site-ul termene.ro în format PDF sau Excel se va face prin intermediul email-ului utilizat la înregistrarea contului.

2.9. Termene își rezervă dreptul de a modifica în orice moment, fără notificare prealabilă, prezentele Termene și condiții, proiectul, metodele operaționale, specificațiile, sistemele și alte funcții ale Serviciilor, precum și prețul furnizării Serviciilor. Modificările de preț intră în vigoare la data publicării lor pe www.termene.ro și nu afectează Acordurile existente.

3. Garanții

Sub sancțiunea întreruperii imediate a accesului la Servicii, fără notificare prealabilă sau daune-interese pentru reziliere, precum și a acoperirii oricărui prejudiciu generat ca urmare a conduitei neconforme, Clientul garantează că:

 1. deține dreptul legal și capacitatea de a încheia Acordul;
 2. intră în Acord în calitate de profesionist, nu în calitate de consumator, înțelegând prin aceasta că prezentului Acord nu îi sunt aplicabile dispozițiile legislației privind protecția consumatorilor;
 3. furnizează informații reale și exacte;
 4. folosește Serviciile numai în scopuri legale și în conformitate cu Acordul. În legătură cu furnizarea sau folosirea Serviciilor, Clientul respectă în orice moment toate legile, regulile și reglementările aplicabile, inclusiv, fără limitare, dispozițiile legale privind protecția datelor.

   4. Drepturi de licență și drepturi de proprietate intelectuală

   4.1. Termene acordă Clientului accesul în platformă pe durată nedeterminată sau pe durata prevăzută în Acord, după caz. Furnizarea serviciilor are la bază un drept personal, limitat, neexclusiv, revocabil și netransferabil de a accesa și utiliza Serviciile numai pentru uz intern și nu în scop comercial, cu excepția existenței unui Acord derogatoriu.

   4.2. Întregul conținut al site-ului www.termene.ro, incluzând, texte, imagini, grafice, elemente de grafică web, scripturi și orice alte date, este proprietatea S.C. Termene Just S.R.L. sau a furnizorilor săi și este protejat conform dispozițiilor legale privind dreptul de proprietate intelectuală și industrială. Folosirea fără acordul nostru scris a oricăror elemente de pe site-ul www.termene.ro, sau a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legilor în vigoare.

   5. Conduite interzise

   Clientul înțelege și este de acord că Platforma și Serviciile, fie că fac sau nu obiectul unei mărci înregistrate, sunt proprietatea exclusivă a Termene și, sub sancțiunea întreruperii imediate a accesului la Servicii, fără notificare prealabilă sau daune-interese pentru reziliere, precum și a acoperirii oricărui prejudiciu generat ca urmare a conduitei neconforme, se va abține de la orice conduită cauzatoare de prejudicii față de Termene, incluzând dar fără a se limita la:

   1. utilizarea informațiile obținute ca urmare a primirii Serviciilor pentru a constitui o bază de date pentru revânzare sau pentru accesul unei terțe părți, în concurență cu termene.ro;
   2. autorizarea sau permiterea ca aceste informații să fie puse la dispoziție în vreun fel unei terțe părți care revinde date în concurență cu termene, prin neexercitarea unor eforturi rezonabile pentru a proteja informațiile dobândite prin utilizarea Serviciilor;
   3. modificarea, distribuirea, transmiterea, afişarea, publicarea, reproducerea, acordarea de licenţe, crearea de produse derivate, transferul sau vânzarea oricărui fel de informații sau servicii obținute prin reproducerea, modificarea sau afișarea conținutului de pe sau obținut prin intermediul acestui site web fără permisiunea scrisă a Termene;
   4. eliminarea sau modificarea oricăror notificări sau mărci de proprietate asupra Serviciilor;
   5. permiterea ca un terţ să folosească Serviciile pentru a crea, transmite sau recepționa materiale care contravin dispozițiilor legale în vigoare sau au conținut obscen, abuziv, vulgar, defăimător, ofensator, amenințător sau încalcă drepturi de proprietate intelectuală.
   6. încercarea de a eluda orice măsuri de securitate sau de a exploata orice limitări tehnice ale Platformei și/ sau Serviciilor;
   7. utilizareaServiciilor într-un mod care dăunează intereselor termene.ro, inclusiv, fără limitare, prin desfășurarea sau permiterea desfășurării de activități de cracking sau hacking, de atacuri de tipul "Denial of Service" sau altele, introducerea de viruși, troieni sau a altor materiale / tehnologii ce pot afecta integritatea și/sau funcționarea site-ului termene.ro, a sistemelor și/ sau a rețelelor conexe;
   8. anularea sau manipularea anteturilor sau a oricăror identificatori (inclusiv, fără limitare, adrese URL) pentru a ascunde originea oricăror date transmise prin intermediul site-ului termene.ro;
   9. crearea sau utilizarea unei aplicații care poate fi utilizată pentru a încălca Acordul sau politicile platformei;
   10. utilizarea, fără acordul Termene, de soft-uri, dispozitive, scripturi, roboți, alte mijloace sau procese automate pentru accesarea, copierea sau duplicarea oricărui conținut de pe site;
   11. afectarea numelui, reputației, imaginii Termene Just S.R.L.., termene.ro, a asociaților, administratorilor sau a personalului Termene în legătură cu utilizarea de către Client a Serviciilor.

       6. Mentenanța site-ului

       6.1. Termene va depune eforturi rezonabile pentru a se asigura că întreținerea Serviciilor, care poate necesita întreruperea accesului Clientului la Servicii ("Evenimentele de întreținere"), nu va fi efectuată în timpul orelor normale de lucru (de la ora 9.00 până la ora 18.00 ora locală din România, de luni până vineri, cu excepția sărbătorilor legale), exceptând operațiunile de întreținere de urgență, ce pot conduce la întreruperea accesului la Servicii în orice moment.

       6.2. Termene va întreține și va actualiza Serviciile. În cazul în care Clientul descoperă că Serviciile includ o eroare, poate în orice moment să raporteze acest aspect, contactând serviciul nostru de asistență la: contact@termene.ro. Clientul înțelege că Serviciile pot include software, date și informații furnizate de către terțe părți și, prin urmare, corectarea erorilor și rezolvarea defectelor pot necesita acțiuni ale acestora și nu se află în întregime în controlul termene.ro.

       6.3. Clientul are responsabilitatea exclusivă în ceea ce privește accesarea serviciilor prin internet.

       7. Servicii ale terților

       7.1. Termene poate furniza Clientului accesul la documente, software și / sau servicii ale terților, prin intermediul relațiilor de distribuție pe care Termene le-a stabilit cu anumiți furnizori comerciali ("furnizori terți"). Aceste Servicii ale terților pot sau nu pot fi identificate ca furnizate în cele din urmă de furnizori terți și, în timp ce Termene.ro va depune eforturi rezonabile pentru a corecta eventualele erori sau pentru a răspunde oricăror altor probleme raportate de Client, Clientul înțelege că suportul pentru produse pentru Serviciile terților poate necesita o contribuție din partea furnizorului terț, care nu se află în controlul Termene. Clientul acceptă în mod expres că folosirea serviciilor terțe are lor pe riscul exclusiv al Clientului și că Serviciile terților sunt furnizate "ca atare" și fără vreo garanție de orice fel de la Termene privind adecvarea pentru un anumit scop, lipsa virușilor, exactitatea sau completitudinea răspunsurilor sau rezultatelor, corespondența cu descrierea sau neîncălcarea drepturilor terților. În măsura maximă permisă de legea aplicabilă, nici Termene, nici terții furnizori nu sunt legal răspunzători pentru orice daune, directe, indirecte, rezultate din utilizarea sau incapacitatea de a utiliza orice Servicii furnizate de o terță parte.

       7.2. Clientul nu va elimina sau modifica orice notificări privind drepturile de autor, mărcile comerciale sau orice identificatori ai drepturilor de proprietate aferente oricăror Servicii ale terților;

       7.3. Dacă un furnizor terț solicită Clientului să încheie un contract separat înainte ca Clientul să utilizeze serviciile acestuia, termene.ro va notifica Clientul în mod corespunzător, iar Clientul va fi de acord să respecte termenii acordului respectiv în relație cu terțul, fiind pe deplin răspunzător față de acesta cu privire la orice utilizare necorespunzătoare a Serviciilor sau la încălcarea acordului încheiat direct cu furnizorul terț.

       8. Plăți și facturare

       8.1. Clientul va plăti pentru utilizarea serviciilor în conformitate cu tarifele și termenele stabilite prin oferta transmisă și acceptată. Prețul de achiziție prezentat pe factură va fi același cu cel prezentat în oferta primită pe email la momentul achiziției. Plata se efectuează cu credit/debit card la plasarea comenzii online sau prin transfer bancar.

       9. Limitele răspunderii

       9.1. Clientul folosește platforma pe propria răspundere. Conținutul accesat prin utilizarea Serviciilor este furnizat doar pentru informații generale, orientative și nu este destinat să fie utilizat ca bază pentru deciziile comerciale. Informațiile din termene.ro nu intenționează să reprezinte sfaturi (de orice natură) pe care Clientul ar trebui să se bazeze. Clientul trebuie să obțină sfaturi profesionale sau de specialitate înainte de a lua sau de a renunța la orice acțiune care se desfășoară pe baza conținutului accesat prin utilizarea Serviciilor.

       9.2. Termene face eforturi pentru a se asigura că conținutul accesibil prin intermediul Serviciilor este actualizat și corect. Cu toate acestea, deoarece Termene obține conținutul dintr-o serie de surse diferite, nu garantează exhaustivitatea, veridicitatea, exactitatea sau actualitatea oricărui conținut accesat sau accesibil prin utilizarea Serviciilor, fiind exonerat în mod expres de orice răspundere cu privire la acesta.

       9.3. În cazul în care Clientul observă existența unui conținut incorect sau inexact, trebuie să informeze Termene prin email la adresa contact@termene.ro, iar Termene va depune eforturi rezonabile pentru a investiga astfel de situații și, dacă este posibil, de a corecta datele inexacte. Conținutul legat de scorurile de credit, în special, este furnizat și generat de o sursă - terță parte, iar în cazul în care Clientul are orice observație legată de conținutul incorect sau neclar în această privință, trebuie, de asemenea, să contacteze Termene prin email la adresa contact@termene.ro; Termene va depune toate eforturile rezonabile de a transmite astfel de preocupări furnizorului terț.

       9.4. Termene nu poartă nicio răspundere pentru:

       (i) conținutul declarat de utilizator la înregistrarea pe site-ul termene.ro; utilizatorul are obligația de a completa cu date reale și de a verifica și actualiza datele contului personal incluzând nume, prenume, email și telefon mobil în 30 de zile de la modificarea oricăreia dintre acestea, dar cel puțin odată la doi ani;

       (ii) eventuale întreruperi în furnizarea Serviciilor sau afectarea calității acestora, cauzate de acțiuni sau omisiuni ale furnizorilor de servicii, defecțiuni sau lucrări de mentenanță la rețea sau echipamente, cazuri de forţă majoră precum și orice alte cauze independente de voința şi controlul Termene, inclusiv, dar fără a se limita la incapacitatea de conectare sau finalizare a comunicaţiei;

       (iii) întreruperea totală sau parțială a furnizării Serviciilor sau a unor părți ale acestora ca urmare a unor atacuri cibernetice sau a imposibilității, cauzate de orice motiv, de accesare a surselor publice din care provin datele;

       (iv) acuratețea sau gradul de actualizare a surselor oficiale din care sunt preluate datele;

       (v) pagube înregistrate de Client sau terți, de orice fel, incluzând fără a se limita la orice daune directe, indirecte sau incidentale, inclusiv, dar fără a se limita la acestea, orice daune pentru pierderi de profit sau venituri ale Clientului, orice întrerupere de afaceri, orice pierdere a economiilor anticipate, oportunități sau reputație rezultate / cauzate de utilizarea informațiilor din platformă, a Serviciilor, acțiunile utilizatorilor în baza acestora, viruși sau alte materiale dăunătoare din punct de vedere tehnologic, care pot infecta echipamentul utilizatorului; utilizarea Serviciilor se face pe propria răspundere;

       9.4 Răspunderea Termene rezultată în orice mod din sau în legătură cu furnizarea Serviciilor este limitată la valoarea corespunzătoare utilizării serviciilor pentru trei luni, dar nu mai mult de 100 de Euro, indiferent că provine dintr-un singur eveniment sau o serie de mai multe evenimente;

       9.5. Clientul va despăgubi Termene cu privire la orice răspundere și/sau costuri, inclusiv, fără a se limita la orice cheltuieli legale sau alte cheltuieli profesionale, pierderi, directe sau indirecte, incluzând pierderi de profit, pierderea reputației, daune, amenzi, dobânzi sau penalități suportate de Termene în legătură cu utilizarea necorespunzătoare a Serviciilor de către Client sau încălcarea de către acesta a Acordului sau a prezentelor Termene și Condiții.

       10. Încetarea

       10.1. Fără a aduce atingere restului Acordului sau oricăror remedii disponibile prin lege, Termene poate suspenda imediat utilizarea de către Client a Serviciilor, fără răspundere sau rambursare, dacă:

       (i) orice plată pe care Clientul o datorează Termene este refuzată, respinsă sau inversată, din orice motiv, în timpul termenului de abonament; și/sau

       (ii) Clientul încalcă oricare dintre termenii Acordului sau ai prezentelor Termene și condiții.

       10.2. Oricare dintre părți are dreptul să rezilieze Acordul cu efect imediat prin notificarea scrisă a celeilalte părți în cazul încălcării obligațiilor care îi revin acesteia în temeiul acordului, neremediate în termen de treizeci (30) de zile de la primirea unei notificări de la cealaltă parte.

       10.3. Acordul poate fi reziliat de Termene în orice moment, cu o notificare prealabilă de 30 (treizeci) de zile, caz în care Termene restituie Clientului prețul achitat anticipat, pentru care nu s-au furnizat Serviciile.

       10.4. Rezilierea Acordului (sau a oricărui element al acestuia) nu va afecta drepturile, obligațiile sau obligațiile uneia dintre părți care au apărut.

       11. Protecția datelor cu caracter personal

       SECȚIUNEA A  - Informarea persoanei vizate – reprezentant Client

       Prin prezenta vă informăm despre prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în contextul operațiunilor referitoare la încheierea și executarea Contractului („Contractul”) dintre S.C. Termene Just S.R.L. („Prestatorul” sau „Societatea”) și compania dvs. („Beneficiarul”), denumite în continuare și „Părțile”, prelucrare făcută în scopurile specificate mai jos.

       Aceasta informare se referă la calitatea dumneavoastră de reprezentant, membru al personalului, manager, agent, colaborator, consultant etc al Beneficiarului sau al Persoanelor împuternicite de Beneficiar, ale cărui date sunt făcute cunoscute între Părți în contextul semnării și executării Contractului.

        

       SCOPURILE, CATEGORIILE DE DATE PRELUCRATE, TEMEIUL LEGAL ȘI DURATA PRELUCRĂRII

       Scopuri principale (SP) și secundare (SS)

       Categorii de date prelucrate

       Temei legal

       Retenție

       Încheierea și executarea Contractului și desfășurarea relației comerciale (SP)

       Nume, prenume, număr de telefon, adresa de email, funcție și/sau raport în care vă aflați cu Beneficiarul, orice date de identificare dintr-o împuternicire acordată dvs. de Beneficiar

       Obligația legală de a semna valabil, respectiv de a executa contractul cu Beneficiarul. (Art. 209 și 1270 Cod Civil coroborate cu art. 6 alin. 1 lit. c din Regulament).

       10 ani de la finalizarea contractului

       Administrare conturi-Client, îmbunătățirea calității serviciilor și a activităților de mentenanță a contractelor, analiza și monitorizarea vânzărilor, derularea campanii de promovare și de programe de fidelizare (SS).
       În legătură cu potențiale tranzacții de afaceri, cum ar fi o fuziune, o restructurare sau o vânzare (SS).

       Nume, prenume, număr de telefon, adresa de email, funcție și/sau raport în care vă aflați cu Beneficiarul, orice date de identificare dintr-o împuternicire acordată dvs. de Beneficiar, orice user și parolă de acces în aplicațiile de Client puse de Prestator la dispoziția Beneficiarului, informații tehnice cu privire la dispozitivul vizitatorului site-ului, înregistrare apeluri vocale, fotografii sau înregistrări de la sau pentru evenimente.

       Interesul legitim al Societății de a administra, îmbunătăți și promova activitatea sa economică. (art. 6 alin. 1 lit. f din Regulament).

       2 ani de la finalizarea contractului
       10 ani de la finalizarea contractului

       Exercitarea drepturilor legale, incluzând, fără a se limita la organizarea recuperării debitelor și/ sau a proprietății societății și soluționarea oricăror situații juridice și/sau judiciare aflate în legătură cu executarea Contractului; soluționarea disputelor sau reclamațiilor (SS).

       Nume, prenume, număr de telefon, adresa de email, funcție și/sau raport în care vă aflați cu Beneficiarul, orice date de identificare dintr-o împuternicire acordată dvs. de Beneficiar, orice user și parolă de acces în aplicațiile de Client puse de Prestator la dispoziția Beneficiarului, informații tehnice cu privire la dispozitivul vizitatorului site-ului, date necesare soluționării reclamațiilor, inclusiv un identificator al reclamației, înregistrare apeluri vocale.

       Obligația legală de a prelucra datele in scopul desfășurării procedurilor judiciare sau a formalităților extrajudiciare în legătura cu executarea contractului. (art. 6 alin. 1 lit. c din Regulament).

       3 ani de la finalizarea contractului

       Prevenirea fraudelor, protejarea drepturilor, siguranței sau a proprietății Societății sau a persoanelor care o compun, a angajaților, furnizorilor sau altor asemenea (SS).

       Nume, prenume, număr de telefon, adresă de email, funcție și/sau raport în care vă aflați cu Beneficiarul, orice date de identificare dintr-o împuternicire acordată dvs. de Beneficiar, orice user și parolă de acces în aplicațiile de Client puse de Prestator la dispoziția Beneficiarului, informații tehnice cu privire la dispozitivul vizitatorului site-ului, date necesare soluționării reclamațiilor, inclusiv un identificator al reclamației, înregistrare apeluri vocale.

       Interesul legitim al Societății de a proteja situația financiară, siguranța si bunurile sale sau a persoanelor care o compun, a angajaților, furnizorilor sau altor asemenea. (art. 6 alin. 1 lit. f din Regulament).)

       3 ani de la finalizarea contractului

       Conformarea cu privire la obligațiile legale și solicitările din partea autorităților, incluzând transmiterea/divulgarea datelor cu caracter personal către instituțiile sau autoritățile publice, în măsura în care este obligatoriu prin lege (SS).

       Nume, prenume, număr de telefon, adresă de e-mail și/sau orice alte date de identificare puse la dispoziția Societății pe durata executării contractului, în măsura în care divulgarea acestor date de identificare este obligatorie prin lege.

       Obligație legală (art. 6 alin. 1 lt. c din Regulament)

       10 ani de la finalizarea contractului

        

       COLECTAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

       Societatea colectează datele cu caracter personal, la semnarea Contractului sau pe durata / în executarea acestuia, de la reprezentantul legal sau titularul de proiect al Beneficiarului al cărui angajat/reprezentant/persoana de contact sunteți.

       Furnizarea datelor cu caracter personal mai sus enumerate se face în virtutea obligațiilor legale sau contractuale, respectiv a obligațiilor necesare pentru încheierea contractului, nefurnizarea acestora conducând la imposibilitatea încheierii/executării contractului. Excepție fac datele prezente în fotografii sau înregistrări de la sau pentru evenimente, cu privire la care vă puteți exercita oricând dreptul de opoziție.

        

       DESTINATARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

       Datele cu caracter personal menționate mai sus pot fi puse la dispoziție sau transmise unor părți terțe, după cum este necesar:

       • Procesatori de plăți, furnizori de servicii bancare, potențiali parteneri și furnizori la organizare evenimente, campanii de fidelizare sau oferte promoționale, agenții de marketing, PR, publicitate, producție publicitară, organizare evenimente
       • Furnizori de internet și telefonie, sisteme informatice și software, cloud și hosting, asistență IT, stocare a documentelor și informațiilor, eliminare confidențială a deșeurilor, platforme și/ sau furnizori de revizuire sau management al documentelor și al activităților, procesare și traducere a documentelor, secretariat, audit, training
       • Consultanții noștri profesionali, ca avocații, evaluatorii, consultanții fiscali și contabilii sau alți experți
       • Companii și platforme de resurse umane și salarizare, firme de pază și organisme de administrare a clădirilor, delegați, furnizori poștali sau curieri
       • Terți furnizori de servicii care ne asistă la operarea și interpretarea datelor obținute în cadrul campaniilor de promovare online sau gestionează serviciul de newsletter
       • Potențiali cumpărători ai afacerii sau ai unor părți din afacerea noastră
       • Autorități publice sau de reglementare, autorități fiscale

       De asemenea, pentru scopurile prelucrării reglementate mai sus, putem furniza datele dumneavoastră cu caracter personal societăților partenere sau afiliate, companii care vor fi supuse instrucțiunilor Societății in ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Vă rugăm să rețineți că această listă nu este exhaustivă și pot exista alte exemple în care trebuie să împărtășim date personale cu alte părți pentru a furniza Serviciile cât mai eficient posibil sau pentru a proteja drepturile, siguranța, proprietatea companiei noastre sau ale persoanelor care o compun, a angajaților, furnizorilor sau altor asemenea, pentru a răspunde unor reclamații sau pentru a preveni frauda și activitățile ilegale.

        

       TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL IN AFARA S.E.E.

       Pentru a furniza Serviciile sau pentru alte scopuri ale prelucrării aici enumerate, este posibil să fie necesar să transferăm datele dvs. personale către locații din afara Spațiului Economic European. Înainte de a transfera datele personale într-o altă jurisdicție, ne vom asigura că există o decizie privind caracterul adecvat al nivelului de protecție sau că operatorul sau persoana împuternicită de operator din jurisdicția respectivă oferă garanții adecvate.

        

       PROCESUL DECIZIONAL AUTOMATIZAT SI CREAREA DE PROFILURI

       Datele cu caracter personal menționate în prezenta nu sunt supuse unor procese decizionale automatizate, inclusiv creării de profiluri.

        

       SECURITATEA PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

       Societatea vă informează că evaluează și îmbunătățește în mod constant măsurile de securitate implementate în vederea asigurării unei prelucrări a datelor cu caracter personal în condiții de siguranță.

        

       DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ

       Cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, beneficiați de drepturile specifice în baza legislației în vigoare, inclusiv dreptul de acces la date, de rectificare, ștergere, restricționare a prelucrării, dreptul de a vă opune prelucrării și dreptul la portabilitatea datelor, în conformitate cu condițiile reglementate de legislația în vigoare. Pentru mai multe informații legate de prelucrarea datelor cu caracter personal și cu privire la orice alte detalii legate de exercitarea drepturilor, Prestatorul a desemnat un Responsabil cu Protecția Datelor, care poate fi contact prin email la adresa dataprotection@termene.ro.

        

       DIVERSE

       La rândul său, Beneficiarul declară că înțelege și acceptă prezentele Termene și condiții, pe care le-a luat la cunoștință prin intermediul reprezentantului legal/titularului de proiect și se obligă să informeze orice persoane vizate pe care le va implica în derularea ContractuluiPrestatorul le prelucrează datele conform acestei informări și politicii sale de confidențialitate.

        

       SECȚIUNEA B - ACORD DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

       cu privire la prelucrarea de către Părți a datelor persoanelor fizice, provenite din surse publice, în contextul accesării Serviciilor termene.ro de către Client

        

       Acest Acord de prelucrare a datelor cu caracter personal face parte integrantă din și amendează Contractul de furnizare de servicii („Contractul”) constând în acordarea de către Termene Just S.R.L. („Prestatorul”) a dreptului de utilizare a aplicaţiei online termene.ro („aplicația”) utilizatorului („Beneficiarul”), denumiți în cele ce urmează și „Partea” sau „Părțile”, după cum urmează:

        

       PREVEDERI GENERALE

       Contractul este guvernat de Regulamentul nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE („Regulamentul”) și de legea națională privind protecția datelor cu caracter personal.

        

       CATEGORII DE PERSOANE VIZATE ȘI CATEGORII DE DATE PRELUCRATE

       Persoane fizice, titulari sau membri ai unor profesioniști fără personalitate juridică, în sensul art. 3 Cod Civil sau neprofesioniști. Datele prelucrate cu privire la aceste persoane vizate sunt date asociate cu profesioniștii respectivi în surse publice oficiale sau private, precum Oficiul Național al Registrului Comerțului, Ministerul Finanțelor sau site-urile entităților ș.a., cum ar fi denumirea, datele de identificare și de contact asociate entității, respectiv nume și date dosar de instanță în cadrul serviciului de monitorizare dosare.

        

       NATURA ȘI SCOPUL PRELUCRĂRII

       Datele sunt prelucrate în scopurile independente stabilite de fiecare dintre Părți, conform obligațiilor legale și intereselor legitime ale acestora legate de desfășurarea activităților lor comerciale. În mod specific, datele sunt prelucrate de către Prestator conform politicii sale de confidențialitate.

        

       DURATA PRELUCRĂRII

       Datele sunt actualizate permanent și apar în site-ul Prestatorului atât cât apar și pe site-urile – sursă, cu excepția situației în care sunt admise cereri de ștergere în cazuri justificate, conform Regulamentului.

        

       INFORMAREA PERSOANELOR VIZATE

       Fiecare Parte este exclusiv responsabilă de asigurarea transmiterii notificării privind prelucrarea datelor cu caracter personal în baza art. 14 din Regulament către persoanele vizate, acolo unde este prevăzut de lege, în termenul legal și pe canalele de comunicare adecvate.

        

       DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

       Cu privire la prelucrarea datelor lor cu caracter personal, persoanele vizate beneficiază de drepturile specifice în baza legislației în vigoare, inclusiv dreptul de acces la date, de rectificare, ștergere, restricționare a prelucrării, dreptul de a se opune la prelucrare și dreptul la portabilitatea datelor, în conformitate cu condițiile reglementate de legislația în vigoare. Pentru orice detalii legate de exercitarea drepturilor, Prestatorul a desemnat un Responsabil cu Protecția Datelor, care poate fi contact prin email la adresa dataprotection@termene.ro.

        

       CERERILE PERSOANELOR VIZATE

       Fiecare Parte va răspunde cererilor persoanelor vizate care îi sunt adresate ei.

        

       OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

       Părțile se obligă și garantează că:

       a)    prelucrarea datelor cu caracter personal este efectuată în conformitate cu dispozițiile relevante din legislația aplicabilă privind protecția datelor cu caracter personal;
       b)    prelucrează datele cu caracter personal în scopurile pe care și le determină în mod independent, cu îndeplinirea obligațiilor stabilite de lege;
       c)    măsurile de securitate tehnică și organizatorică adoptate sunt adecvate pentru a proteja datele cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilicite sau a pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, ținând seama de stadiul actual al tehnicii și de costul implementării acestora, atât la nivel intern cât și prin impunerea acelorași măsuri oricăror persoane împuternicite;
       d)    pun la depoziția persoanelor vizate informații cu privire la elementele esențiale ale prezentului Contract.

        

       OBLIGAȚIA DE CONFIDENȚIALITATE

       Părțile garantează că doar persoanele care au fost în prealabil obligate de norme de confidențialitate sau fac obiectul unei obligații legale adecvate privind confidențialitatea sunt autorizate să prelucreze datele cu caracter personal. Părțile garantează că datele cu caracter personal nu sunt colectate, prelucrate sau folosite fără autorizare și că nu sunt divulgate către terţe părţi neautorizate. Părțile se asigură că persoanele responsabile cu prelucrarea datelor sunt familiarizate cu prevederile referitoare la protecția datelor cu caracter personal din prezentul Contract în prealabil, precum și cu orice alte instrucțiuni ulterioare.

        

       RESPECTAREA LEGISLAȚIEI APLICABILE

       Prestatorul are dreptul să modifice prevederile prezentelor Termene și Condiții în măsura necesară pentru satisfacerea oricăror interpretări, îndrumări sau ordine emise de autoritățile competente ale Uniunii Europene sau ale Statelor Membre, precum și a prevederilor naționale privind implementarea Regulamentului. Părțile sunt de acord că orice astfel de modificări vor fi operante de îndată ce au fost transmise Beneficiarului.

       Beneficiarul înțelege și acceptă faptul că, potrivit Regulamentului, la cererea persoanelor vizate sau în conformitate cu principiul minimizării, Prestatorul poate fi obligat să șteargă / rectifice / restricționeze / minimizeze anumite date cu caracter personal din baza de date utilizată de aplicație, independent de efectuarea sau nu a acestor operațiuni în sursele originare, fiind exonerat de orice răspundere pentru modificări ale informațiilor furnizate survenite ca urmare a unor astfel de operațiuni.

        

       RĂSPUNDERE

       Părțile stabilesc în mod individual scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor personale, orice decizii adoptate pe baza datelor obținute în baza Contractului fiind în mod obligatoriu și absolut în responsabilitatea fiecăreia dintre ele.

       Răspunderea fiecărei Părți se întinde doar asupra operațiunilor de prelucrare efectuate de aceasta în mod exclusiv.

        

       DURATĂ ȘI ÎNCETARE

       Obligațiile privind respectarea normelor Regulamentului și protecția datelor personale decurgând din acest Contract rămân valabile pe întreaga durată a Contractului și vor înceta odată cu încetarea efectelor Contractului.

        

       APLICABILITATE

       Dispozițiile prezentei secțiuni prevalează asupra oricăror alte dispoziții contractuale anterioare sau ulterioare.

        

       Prin acordul cu privire la prezentele Termene si Condiții, Clientul își asumă in totalitate drepturile si obligațiile ce decurg din cumpărarea de servicii de pe site-ul www.termene.ro.

       Daca aveți nevoie de asistență legat de o comandă, iar situația nu a putut fi soluționată prin email sau prin discuțiile purtate cu reprezentantul nostru, vă rugăm contactați-ne pentru conciliere gratuită la adresa de email contact@termene.ro.