POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE A COMPANIEI TERMENE JUST S.R.L.

Revizuire Iulie 2024

 

Confidențialitatea dumneavoastră este importantă pentru noi. Această Politică de confidențialitate explică modul în care compania noastră gestionează datele dvs. personale i) atunci când vă înregistrați sau vizitați site-ul nostru, www.termene.ro ("Site-ul" sau „Platforma”); ii) intrați in relație cu noi pentru a utiliza produse sau servicii pe care compania noastră le oferă (incluzând dar fără a se limita la „Verificări firme – România”, „Verificări firme – Internațional”, „Monitorizare firme”, „BizZilla – Prospectare piață, „Analiza fiscală”, „RedBill-facturi neîncasate”, „Comparație firmă”, „Portofoliul de firme”, „Caută o persoană in Asociați si Administratori”, „Caută o persoana in Monitorul Oficial partea a IV-a”, „Caută în BPI (Buletinul Procedurilor de Insolvență), „Caută în AEGRM/RNPM (Registrul National de Publicitate Mobiliara - RNPM - fosta Arhivă Electronică de Garanții Reale Mobiliare), „Dosare în instanță/Portofoliu de dosare”), StartAI, Asistenții AI, denumite în continuare "Serviciile"; iii) candidați la o poziție în cadrul companiei noastre; iv) ne furnizați bunuri sau servicii sau acționați în calitate de reprezentant, angajat sau orice fel de agent al unei companii care ne furnizează bunuri sau servicii; v) prelucrăm datele dumneavoastră la instrucțiunile sau ca urmare a acțiunilor unor terți.

1. Scopul acestei Politici

8. Utilizarea cookie-urilor

2. Cine suntem si ce facem

9. Persoane împuternicite, operatori independenți și operatori asociați

3. Cum sa ne contactați

10. Unde transferăm datele personale

4. Ce date personale colectăm

11. Pentru cât timp păstrăm datele personale

5. Cum folosim datele personale

12. Confidențialitatea si securitatea datelor personale

6. Temeiul legal al prelucrării datelor personale

13. Dreptul de acces și alte drepturi

7. Cu cine împărtășim datele personale

14. Modificări ale politicii de confidențialitate

 1. SCOPUL ACESTEI POLITICI

Această Politică de confidențialitate ("Politica de confidențialitate", „Politica”) explică modul nostru de abordare a oricăror date personale pe care le colectăm de la dvs. sau pe care le-am obținut despre dvs. de la o terță parte și scopurile pentru care prelucrăm datele dvs. personale. De asemenea, indică drepturile pe care le aveți privind prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal conform Regulamentului 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE („Regulamentul”).

Această Politică de confidențialitate este destinată să vă ajute în luarea deciziilor în cunoștință de cauză atunci când utilizați Site-ul și Serviciile noastre, participați la activitățile noastre sau când solicitați să lucrați la sau cu compania noastră. Vă rugăm să acordați puțin timp pentru a o citi și înțelege.

 

2. CINE SUNTEM ȘI CE FACEM

Suntem TERMENE JUST S.R.L. („Termene”), cu sediul social în Ploiești, Str. Nicolae Titulescu, nr. 32, Județul Prahova cod fiscal R033034700, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova sub nr. J29/546/2014, cont nr. RO45 BREL 0002 0008 7051 0100, deschis la LIBRA BANK, reprezentată legal prin Story Tailors S.R.L. în calitate de administrator.

Termene oferă în principal servicii de business intelligence. În acest scop, Termene prelucrează și pune la dispoziția clienților înregistrați în Platforma noastră www.termene.ro date și informații juridice și economice agregate, din surse publice sau private, privind persoanele juridice și alți profesioniști, cum ar fi diverși indicatori ca cifra de afaceri, profitul, pierderile, datoriile unei firme sau identitatea fondatorilor.

Termene oferă, printre altele, un serviciu de raportare în Platformă a companiilor care nu și-au plătit facturile la timp, denumit RedBill, care are ca scop să sprijine firmele în evaluarea comportamentului la plată al partenerilor sau potențialilor parteneri contractuali și să ajute la întărirea disciplinei financiare. Utilizatorii acestui serviciu au posibilitatea să opteze pentru recuperarea creanțelor înregistrate în Platformă prin intermediul partenerilor noștri.

Termene a adăugat și un serviciu destinat să ajute afacerile din România să adopte inteligența artificială ("StartAI”), prin educație și punerea la dispoziție a unor instrumente AI integrate într-o platformă gestionată de Termene (Slack).

Pentru a veni în întâmpinarea nevoilor utilizatorilor noștri în contextul creșterii relevanței inteligenței artificiale la nivel mondial, Termene a introdus Asistenții AI, care își propun să ofere acces la tehnologii avansate de inteligență artificială companiilor și angajaților acestora prin funcționalități dedicate în platforma Termene.

 

3. CUM SĂ NE CONTACTAȚI

Responsabilul nostru cu Protecţia Datelor cu Caracter Personal (DPO) este VLĂNȚOIU ȘI ASOCIAȚII S.P.A.R.L.. Dacă aveți întrebări cu privire la această politică de confidențialitate sau doriți să vă exercitați drepturile cu privire la protecția datelor dvs. cu caracter personal, puteți trimite un email DPO-ului nostru la adresa electronică dataprotection@termene.ro.

 

4. CE DATE PERSONALE COLECTĂM

Colectăm date personale de la dvs. prin utilizarea site-ului nostru de către dvs., atunci când ne contactați legat de activitatea noastră, angajați serviciile noastre, solicitați informații de la noi sau ca urmare a relației dvs. cu unul sau mai mulți membri ai personalului nostru sau cu clienții noștri sau când sunteți asociat în surse de date publice cu persoane juridice și alți profesioniști.

Atât Site-ul, cât și Serviciile noastre sunt adresate companiilor și, implicit, utilizatorilor peste 18 ani, astfel încât nu intenționăm să colectăm și să prelucrăm prin intermediul Site-ului nostru date ale unor persoane sub această vârstă.

Scopul nostru principal în colectarea de date personale de la dvs. este de a ne ajuta la:

 • verificarea identității dvs. și/sau a companiei pe care o reprezentați
 • furnizarea Serviciilor și produselor noastre
 • executarea contractelor noastre cu dvs.
 • soluționarea cererilor făcute de dvs. pe Site sau în legătură cu activitatea noastră
 • investigarea sau soluționarea de cereri sau dispute
 • protejarea drepturilor, proprietății sau siguranței noastre sau a terților, inclusiv a membrilor, participanților la activitățile noastre sau a utilizatorilor site-ului
 • scopuri de recrutare
 • administrarea afacerilor și respectarea oricărei legi aplicabile, hotărâri judecătorești, act judiciar sau a cerințelor unei autorități
 • îmbunătățirea și dezvoltarea liniilor noastre de activitate, a noilor Servicii și produse
 • efectuarea de comunicări de marketing și
 • utilizarea în alte cazuri în care acest lucru este cerut sau permis de lege

Pentru a realiza aceste obiective, noi sau terțe părți care ne furnizează servicii, prelucrăm următoarele date cu caracter personal:

a) Dacă sunteți o persoană asociată în surse publice oficiale sau private cu persoane juridice și alți profesioniști (persoane care exploatează o întreprindere)

Deși pentru serviciile generale și produsele specifice dezvoltate, majoritatea datelor colectate și prelucrate de Termene nu sunt date cu caracter personal, constând în principal din informații de ordin juridic și economic privind persoane juridice și alți profesioniști, incidental, sunt prelucrate și datele cu caracter personal asociate în surse publice oficiale sau private cu aceștia, cum ar fi:

SURSĂ

CATEGORII PERSOANE VIZATE

CATEGORII DATE PERSONALE PRELUCRATE

Agenția Națională de Administrare Fiscală

titulari PFA, II, IF

 

 

reprezentant persoana juridică

 

denumire, indicatori financiari, date de contact asociate entității


date de contact asociate entității

 

 

Oficiul Național al Registrului Comerțului

 

titulari PFA, II, IF

 

 

 

 

 

 

asociați, acționari și administratori, persoane împuternicite, reprezentanți, cenzori, administratori și lichidatori judiciari/ lichidatori  

 

denumire, informații identificare (F, EUID, CUI), certificat de înregistrare, adresa sediu, contact sediu social, date act înmatriculare si autorizare, stare firma, forma de organizare, data ultimei înregistrări in RC, motiv radiere

 

nume și prenume, calitate, cetățenie, stare civila, data si locul nașterii, sex, aport la capitalul social, aport vărsat total, număr părți sociale, cota de participare la beneficii şi pierderi, data depunere specimen semnătura, data numirii, durată mandat, detalii organizare și funcționare societate înregistrate în registrul comerțului, conexiunea cu alte firme în care asociații/ acționarii dețin participații, istoric asociați si administratori (dată intrare/ ieșire din respectiva societate)

Ministerul Finanțelor

 

titulari PFA, II, IF

 

 

reprezentant persoana juridică

 

denumire, indicatori financiari, date de contact asociate entității


date de contact asociate entității

 

Portal Just

www.scj.ro www.csm1909.ro

părți și alți participanți la proces

 

număr dosar, nume și prenume parți, calitate procesuală, istoric termene si măsuri dispuse, soluție, număr și dată soluție, număr complet

În cadrul serviciului „Dosare în instanță/Portofoliu de dosare”, oferim clienților noștri posibilitatea de a fi informați dacă o persoană juridică relevantă pentru aceștia apare ca parte într-un dosar. În dosarele penale pot apărea informații despre condamnări și infracțiuni referitoare la persoane fizice. În respectarea dispozițiilor Regulamentului, numele persoanelor fizice - părți în dosarele penale nu apar în platforma noastră, fiind anonimizate automat prin rularea unui algoritm IA.

Centrala Incidentelor de Plăți (CIP)

 

titulari de cont cu cecuri, cambii şi bilete la ordin, persoane fizice

nume/denumire, cod unic de înregistrare sau codul ţării urmat de informația solicitată de instituția de credit la deschiderea contului curent; detalii incident de plată

Registrul National de Publicitate Mobiliara (RNPM)

creditori, debitori, constituitori

 

date de identificare, detalii aviz (datele actului juridic care stau la baza înscrierii, destinația, alte mențiuni), datele esențiale din contractul de ipotecă

Monitorul Oficial Partea a IV-a

 

persoane fizice identificate în mențiunile publicate în Monitor

 

numele si orice alte detalii ale mențiunilor publicate în Monitorul Oficial, care pot varia in funcție de tipul mențiunii, cu excepția datelor CI ale persoanelor fizice, care sunt anonimizate automat

 

 

Buletinul Procedurilor de Insolvență

 

persoane fizice asociate cu o procedură de insolvența a persoanei juridice (asociați, administratori, lichidatori etc)

 

 

 

 

 

date de identificare si orice alte detalii ce figurează în actele de procedură emise de instanțele judecătorești, administratorii judiciari, lichidatorii judiciari, alte persoane autorizate de lege, în cadrul procedurii de insolvență reglementată de Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență

SICAP

 

titulari PFA, II, IF,  

liber- profesioniști

 

datele de identificare si orice alte detalii ce figurează în înregistrările privind achizițiile publice

 

ONDATO

 

persoane expuse politic

 

nume, prenume, date despre implicarea în politică, activități ilegale și apariții în presă colectate din surse publice

 

Internet (site-uri corporative)

 

reprezentanți companii

 

nume, prenume, funcție, date contact (după caz)

 

Baze de date ale Partenerilor (în cazul serviciilor oferite prin/pentru/în colaborare cu partenerii)

reprezentanți companii

 

date asociate juridice și/ sau economice asociate companiei în baza de date a Partenerului, care pot diferi în funcție de obiectul de activitate al Partenerului, respectiv în funcție de obiectul contractului nostru cu Partenerul

 

 

b) Dacă sunteți vizitator al site-ului

Prelucrăm informații obținute prin intermediul fișierelor de tip cookie, precum: preferințe de afișare a site-ului, acordul în privința prelucrării datelor prin cookies sau informații ce nu pot fi folosite pentru a vă identifica cu un profil unic. Toate informațiile despre cookie-urile folosite pe site-ul nostru se regăsesc în Politica de cookie.

c) Dacă intrați în relație cu noi folosind formularul de contact sau chat-ul live

 • Numele și prenumele
 • Date de contact (adresa de e-mail și numărul de telefon)
 • CUI firmă reprezentată
 • Sursa din care ați auzit de termene.ro
 • Conținutul mesajelor trimise prin chat

d) Daca doriți să creați și să utilizați un cont de utilizator pe site

 • Nume și prenume
 • Date de contact reprezentant companie (email, telefon)
 • User și parolă cont
 • Funcție și/sau raport în care va aflați cu persoana juridică
 • Cod de autentificare pentru logare
 • Opțiune de acceptare termeni si condiții și politică de confidențialitate
 • Date certificat de înmatriculare companie reprezentată
 • Tipul pachetului de servicii activ
 • Istoric activități in platformă
 • Informații tehnice cu privire la dispozitivul vizitatorului site-ului

e) Daca doriți să creați și să utilizați un cont pe platforma pusă la dispoziție de Termene pentru StartAI (Slack)

 • Nume și prenume
 • User
 • Date de contact (email, telefon)
 • Poză de profil și status
 • Mesaje postate în platformă
 • Istoric activități in platformă
 • Log-uri

f) Daca ați creat un cont de utilizator și doriți să raportați în RedBill o factură neîncasată de compania pe care o reprezentați

 • Nume și prenume
 • Denumirea companiei creditoare pe care o reprezentați
 • Detalii din dovada de adresă a sediului social al firmei, reprezentată de factura utilități/ alternativ cu Date din certificatul de înmatriculare companiei reprezentate
 • Detalii contract de mandat
 • Alte informații relevante

g) Dacă utilizați Asistenții AI

 • Datele contului de utilizator
 • Istoricul interacțiunilor utilizatorului cu serviciile AI
 • Log-uri
 • Fișiere încărcate (PDF, TXT, EXCEL, imagini, audio/video)
 • Informații contextuale

 

h) Dacă sunteți reprezentantul unei companii înrolate în procesul de compliance derulat de unul dintre clienții noștri

 • Nume și prenume
 • Funcție și/sau raport în care va aflați cu persoana juridică
 • Denumire companie reprezentată
 • User și parolă
 • Răspunsuri la întrebările din formularul de compliance
 • Semnătură
 • Scor risc compliance pe companie

i) Dacă interacționați cu noi prin intermediul rețelelor de socializare sau al altor platforme online

 • Nume și prenumele
 • Date profil rețele socializare si platforme online (user, fotografie, biografie, link)
 • Conținut mesaj rețele socializare, postări, recenzii, evaluări, date de localizare

j) Dacă acționați în calitate de reprezentant, angajat sau orice fel de agent al unei companii care ne este Client

 • Nume și prenume
 • Date de contact (adresa de email și numărul de telefon)
 • Date de identificare a persoanei juridice reprezentate
 • Funcție și/sau raport în care va aflați cu persoana juridică
 • Orice date de identificare dintr-o împuternicire acordată de persoana juridică
 • Semnătura fizică, semnătură Panda Doc, IP
 • Date necesare soluționării reclamațiilor, inclusiv un identificator al reclamației
 • Înregistrări audio și/ sau video, fotografii preluate în cadrul sau în legătură cu evenimentele noastre la care participați sau asociate profilurilor dvs. pe platformele prin intermediul cărora interacționați cu noi (Google mail, de exemplu)
 • Conținut recenzii, testimoniale, feedback form-uri

În funcție de necesități, pot fi prelucrate si alte tipuri de date transmise de partenerul nostru contractual.

k) Dacă acționați în calitate de reprezentant, angajat sau orice fel de agent al unei companii care ne furnizează bunuri sau servicii

 • Nume și prenume
 • Date de contact (adresa de email și numărul de telefon)
 • Date de identificare a persoanei juridice reprezentate
 • Funcție și/sau raport în care va aflați cu persoana juridică
 • Orice date de identificare dintr-o împuternicire acordată de persoana juridică
 • Date necesare soluționării reclamațiilor, inclusiv un identificator al reclamației
 • Înregistrări audio și/ sau video, fotografii preluate în cadrul sau în legătură cu evenimentele noastre online sau offline, sau asociate profilurilor dvs. pe platformele prin intermediul cărora interacționați cu noi (Google mail, de exemplu)

În funcție de necesități, pot fi prelucrate si alte tipuri de date transmise de partenerul nostru contractual.

l) Dacă prelucrăm datele dvs. in contextul organizării unor evenimente

 • Nume și prenume
 • Date de contact (adresa de email și numărul de telefon)
 • Date identificare companie reprezentată
 • Înregistrări audio și/ sau video, fotografii preluate în cadrul sau în legătură cu evenimentele noastre, online sau offline,la care participați sau asociate profilurilor dvs. pe platformele prin intermediul cărora interacționați cu noi (Google mail, de exemplu)
 • Data și tipul evenimentului organizat de compania noastră la care participați
 • Cod de acces/ intrare
 • Conținut solicitări sau mesaje legate de eveniment
 • Conținut recenzii, testimoniale, feedback form-uri
 • Categorii speciale de date cu caracter personal, pe care ni le furnizați în scopul participării la întâlniri și evenimente, cum ar fi preferințele dietetice, care pot dezvălui informații despre sănătatea dumneavoastră sau credințele religioase sau alte date care pot dezvălui starea dvs. de sănătate, în contextul restricțiilor impuse de lege cu privire la desfășurarea de evenimente, dacă este cazul
 • Informații statistice, cum ar fi numărul de vizite
 • În funcție de necesități, pot fi prelucrate si alte tipuri de date necesare organizării evenimentului.

m) Dacă prelucrăm datele dumneavoastră la instrucțiunile sau ca urmare a acțiunilor unor terți

Dacă sunteți o persoană ale cărei date personale sunt prelucrate de noi ca rezultat al furnizării Serviciilor clienților noștri sau ca urmare a acțiunilor unor terți, putem prelucra o varietate de date personale diferite în funcție de serviciile furnizate:

 1. Daca sunteți reprezentantul sau persoana de contact a unei companii raportate în RedBill

În serviciul RedBill de raportare a facturilor neîncasate și recuperare de creanțe, putem obține date cu caracter personal privitoare la dvs. atât de la dvs., cât și de la creditorii companiei pe care o reprezentați sau pentru care sunteți persoană de contact sau date rezultate din procesul de colectare a creanței sau provenite din surse publice, cum ar fi:

 • Nume și prenume
 • Date de contact (adresa de email și numărul de telefon)
 • Date de identificare a persoanei juridice reprezentate
 • Funcție și/sau raport în care va aflați cu persoana juridică
 • Orice date de identificare dintr-o împuternicire acordată de persoana juridică
 • Orice date cuprinse în actele juridice referitoare la creanță
 • Date necesare soluționării reclamațiilor, inclusiv un identificator al reclamației
 • Adresă sediu social firmă debitoare
 • Detalii document de plată sau alte date pe care ni le furnizați sau rezultă din procesul de colectare a creanței

2. Dacă datele dvs. ne sunt furnizate prin intermediul rețelelor de socializare

Mai putem prelucra datele dvs. ca urmare a acțiunilor unor terți în cadrul utilizării rețelelor de socializare, de exemplu atunci când sunteți etichetat de un prieten într-un context aflat în legătura cu compania noastră. Datele pe care le putem prelucra în astfel de ocazii sunt:

 • Nume și prenume
 • Date profil rețele socializare si platforme online (user, fotografie, biografie)
 • Conținut mesaj rețele socializare, postări, recenzii, evaluări, date de localizare
 • Fotografii sau înregistrări audio/video

Dacă dvs. va aflați în poziția de a ne furniza datele personale ale altor persoane fizice, vă rugăm să le comunicați acest fapt înainte de dezvăluire, precum și modalitatea în care datele urmează a fi prelucrate, conform politicii noastre de confidențialitate.

 

3Dacă primim datele dvs. prin recomandare din partea personalului, clienților sau a colaboratorilor noștri

 • Nume și prenume
 • Date de contact (adresa de e-mail și numărul de telefon)
 • Relație
 • Date identificare companie reprezentată
 • Conținut recomandare

n) Dacă sunteți un potențial candidat:

Termene Just colectează informații de la și despre candidați în legătură cu oportunitățile de angajare sau colaborare disponibile. Aceste informații pot include CV-uri, documente de identificare, fotografii, înregistrări academice, cursuri sau certificări obținute, istoric de muncă, angajare și referințe.

Termene Just utilizează datele dvs. personale pentru a vă suprapune abilitățile, experiența și educația cu posturile specifice oferite. Aceste informații sunt transmise managerilor responsabili de angajare și persoanelor implicate în procesul de recrutare pentru a decide în privința invitării dvs. la un interviu. Termene Just poate colecta date suplimentare de la dvs. dacă sunteți invitat la etapa de interviu (sau echivalent) și după aceea.

În legătură cu activitățile noastre de recrutare, putem colecta, de asemenea, categorii speciale de date cu caracter personal din partea candidaților cu privire la care avem o obligație prevăzută de legislația muncii în acest sens, dacă informațiile sunt relevante pentru viitorul lor mediu de lucru la Termene Just sau oferirea viitoare de beneficii aferente angajării sau cu acordul explicit al persoanei. De exemplu, este posibil să fie nevoie să colectăm informații despre dizabilitățile unui candidat, pentru a oferi un mediu de lucru adecvat pentru acel candidat, dacă acesta este recrutat.

Termene Just poate colecta date personale despre candidați din următoarele surse:

 • Direct de la dvs. - de exemplu, informațiile pe care le furnizați atunci când aplicați pentru o poziție direct, prin site-ul firmei sau folosind datele noastre de contact
 • De la agențiile de recrutare - de exemplu, atunci când o agenție de recrutare vă indică drept potențial candidat
 • Prin intermediul surselor publice disponibile online - de exemplu, în cazul în care aveți un profil profesional publicat online relevant pentru tipul postului (de exemplu, pe site-ul angajatorului dvs. actual, pe o platformă de recrutare sau pe o rețea de socializare, cum ar fi LinkedIn)
 • Prin recomandare - de exemplu, prin intermediul unei referințe a unui fost angajat / angajator sau al unei persoane care v-a recomandat

 

o) Pentru reprezentanți ai clienților sau ai potențialilor clienți corporativi, colectăm, de asemenea, date care ne permit să promovăm produsele și serviciile noastre care ar putea fi de interes. În acest scop, putem colecta:

 • Nume și prenume
 • Date de contact (adresa de email și numărul de telefon)
 • Date de identificare a persoanei juridice reprezentate
 • Date cu privire la preferințele de marketing
 • Date furnizate in scopul participării la programe de fidelizare sau oferte promoționale
 • Informații suplimentare pot fi colectate, cum ar fi evenimentele la care participați

p) Date prelucrate de terțe părți:

 1. Date prelucrate prin plugin-urile rețelelor de socializare

 

Vă informăm că, prin accesarea site-ului nostru, terțe părți pot colecta date despre dvs. ca urmare a integrării plugin-urilor rețelelor de socializare, cum ar fi butoanele „Like” și „Share”, chiar dacă nu ați apăsat pe acestea sau nu sunteți membru al rețelelor de socializare respective. Compania noastră nu este implicată în niciun fel în operațiunile de prelucrare a datelor de către rețelele de socializare, în afară de colectare și transmitere, care au loc automat, fără ca noi să avem acces sau control cu privire la datele colectate de rețelele de socializare. Pentru mai multe informații va rugam să consultați politicile de confidențialitate ale rețelelor de socializare ale căror plugin-uri figurează pe site-ul nostru (Facebook, Linked In, etc).

2.   Date prelucrate pentru plățile efectuate prin intermediul site-ului

Putem folosi servicii de plată terțe pentru a colecta plățile efectuate prin intermediul site-ului. Dacă doriți să efectuați o plată prin intermediul site-ului, puteți fi direcționat către o pagină web care este găzduită de un furnizor de servicii de plată (sau de o persoană împuternicita de acesta) și nu de către Termene. Orice date cu caracter personal pe care le furnizați printr-o pagină a unui furnizor de servicii de plată vor fi colectate de acesta și nu de Termene și vor fi supuse politicii de confidențialitate a furnizorului. Compania noastră nu are niciun control și nu este responsabilă pentru utilizarea informațiilor colectate de către un furnizor de servicii de plată.

3.   Link-uri externe

Site-ul nostru poate conține linkuri către site-uri terțe. Oferim aceste link-uri doar ca facilitate, iar compania noastră nu controlează și nu este responsabilă pentru practicile de confidențialitate sau conținutul acestor site-uri. Responsabilitatea pentru modul de prelucrare a datelor dvs. cu caracter personal de către aceste terțe părți le revine în integralitate. Vă rugăm ca, înainte de a accesa aceste site-uri, să studiați politica lor de confidențialitate și termenii de utilizare, pentru a vă asigura că datele dvs. sunt prelucrate conform așteptărilor dvs..

 

 5. CUM FOLOSIM DATELE PERSONALE

 

I Îndeplinirea serviciilor noastre și soluționarea cererilor

Termene furnizează produse și servicii care conțin informații comerciale și financiare despre persoane juridice si alți profesioniști, preluate din surse publice și private. Conținutul acestora variază în funcție de tipul și scopul serviciului furnizat de noi și poate include date cu caracter personal.

Colectăm și păstrăm, de asemenea, datele personale pe care dvs. ni le transmiteți în timpul utilizării Site-ului și / sau a Serviciilor și produselor noastre pentru a ne permite să perfectăm și să gestionăm contractele și înregistrarea dvs. pe site, să aducem la îndeplinire serviciile pe care ni le solicitați și să soluționăm cererile pe care ni le transmiteți.

Site-ul nostru utilizează interfețe de utilizator diferite pentru a vă permite să solicitați informații despre Serviciile noastre, inclusiv formulare de contact electronice, un serviciu de informații telefonice și un chat live. Pot fi solicitate date de contact în fiecare caz și alte detalii despre date personale care sunt relevante pentru solicitarea dvs.. Aceste informații sunt utilizate pentru a ne permite să răspundem solicitărilor dumneavoastră. În ceea ce privește comunicările privind solicitările dvs., putem să vi le transmitem prin email sau telefon, inclusiv prin SMS.

Ca urmare a înscrierii dvs. pe platforma Slack gestionată de noi în cadrul StartAI, prelucrăm datele dvs. pentru a vă facilita accesul la instrumentele AI integrate în platformă. Nu folosim informațiile dvs. din Slack în niciun alt mod. Slack prelucrează datele dvs. personale conform politicii sale de confidențialitate, pe care o puteți găsi aici: https://slack.com/trust/privacy/privacy-policy.

Care este baza noastră legală?

Dacă prelucrăm datele dvs. în vederea punerii la dispoziția clienților corporativi cu care am încheiat contracte, facem acest lucru în scopul îndeplinirii interesului legitim al companiei noastre în ceea ce privește furnizarea serviciilor noastre în cadrul termenilor contractuali, precum și în interesului legitim al participanților la circuitul civil de a avea acces la date cu caracter personal asociate participanților la activitățile economice, ca premisă a securității juridice/a securității circuitului civil.

Dacă ne contactați în calitate de reprezentant al unei companii care este potențial client, client sau furnizor, prelucrăm datele dvs. în virtutea obligației noastre legale de a semna valabil, respectiv de a executa contractul cu persoana juridică pe care o reprezentați. Nefurnizarea acestor date conduce în mod automat la imposibilitatea încheierii și/ sau executării contractului, respectiv la imposibilitatea soluționării cererii dvs..

Dacă prelucrăm datele dvs. pentru că le-am primit de la personalul, colaboratorii sau clienții noștri, facem acest lucru în scopul îndeplinirii interesului legitim al companiei noastre de a ne desfășura activitatea.

Este în interesul nostru să colectăm date de navigare ca urmare a vizitei dvs. pe site-ul nostru în scop statistic și pentru a îmbunătăți experiența utilizatorilor pe site.

Este în interesul nostru legitim să accesăm pofilele dvs. profesionale relevante pentru tipul postului în cadrul procesului de recrutare.

În ce privește prelucrarea datelor în cadrul StartAI prin platforma Slack ne bazăm pe consimțământul dvs., pe care l-ați manifestat prin acțiunea explicită de a vă crea un cont în platformă în workspace-ul StartAI.

 

II Administrarea afacerilor și respectarea legislației

Putem folosi datele dvs. personale pentru următoarele activități de administrare a afacerilor și respectarea legislației:

 • administrarea conturilor-client
 • îmbunătățirea calității Serviciilor și a activităților de mentenanță a contractelor
 • analiza și monitorizarea vânzărilor
 • derularea de campanii de promovare și de programe de fidelizare
 • în legătură cu potențiale tranzacții de afaceri, cum ar fi o fuziune, o restructurare sau o vânzare
 • protejarea drepturilor, siguranței sau a proprietății Societății sau a persoanelor care o compun, a angajaților, furnizorilor sau altor asemenea
 • prevenirea și sau investigarea potențialelor fraude
 • exercitarea drepturilor legale, incluzând, fără a se limita la organizarea recuperarii debitelor și/ sau a proprietătii societății și desfasurararea procedurilor judiciare sau a formalitatilor extrajudiciare în legatura cu executarea contractului; solutionarea oricaror situatii juridice și/ sau judiciare aflate in legatura cu executarea Contractului; soluționarea disputelor sau reclamațiilor;
 • conformarea cu privire la obligațiile legale și solicitările din partea autorităților, incluzând transmiterea/divulgarea datelor cu caracter personal catre institutiile sau autoritatile publice, in masura in care este obligatoriu prin lege

Care este baza noastră legală?

În cazul în care folosim datele dvs. personale pentru a ne conforma obligațiilor legale, o facem tocmai pentru că este obligația noastră legală să folosim datele dvs. personale în acest scop. În celelalte cazuri, prelucrăm date cu caracter personal pentru că este în interesul nostru legitim sau al unui terț să facem acest lucru

III Recuperarea creanțelor raportate de clienții noștri in RedBill

Prin utilizarea de către clienții noștri a serviciului RedBill de raportare a facturilor neîncasate și recuperare de creanțe, putem obține date cu caracter personal privitoare la dvs. in situația in care sunteți reprezentat sau persoană de contact a unei companii raportate ca debitor.

Care este baza noastră legală?

În cazul în care folosim datele dvs. personale pentru a înregistra și / sau colecta creanța înregistrată de compania pe care o reprezentați sau pentru care ați fost indicat de clientul nostru ca persoană de contact, facem acest lucru în baza interesului nostru legitim de a furniza serviciile în cadrul termenilor contractuali, în ceea ce privește înregistrarea și / sau colectarea datoriei pe cale amiabilă.

IV Marketing

Putem realiza activități de marketing și remarketing prin utilizarea datelor dvs. personale. Comunicările noastre sunt destinate informării dvs. cu privire la activitatea noastră sau a partenerilor noștri, evenimente sau alte subiecte care v-ar putea interesa.

În acest sens, vă putem trimite diferite tipuri de mesaj, cum ar fi email/SMS/telefonic/mobile push/webpush/etc, conținând informații generale si tematice, precum si alte comunicări comerciale cum ar fi cu privire la cercetări de piața si sondaje de opinie și putem afișa recomandări personalizate pe site-ul web.

Vă puteți răzgândi și retrage consimțământul pentru marketing în orice moment prin:

 • Accesarea link-ului de dezabonare afișat în cadrul mesajelor pe care le primiți de la noi
 • Trimiterea unui email la adresa dataprotection@termene.ro

Puteți să vă retrageți consimțământul pentru remarketing și accesând linkurile de mai jos:

În anumite situații, ne putem baza activitățile de marketing pe interesul nostru legitim de a ne promova și dezvolta activitatea. În orice situație în care folosim informații cu privire la dvs. pentru un interes legitim al nostru, luăm toate măsurile necesare pentru ca drepturile și libertățile dvs. fundamentale să nu fie afectate. Cu toate acestea, ne puteți solicita oricând prin mijloacele descrise mai sus să oprim prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în scop de marketing.

Este posibil să utilizăm datele dvs. cu caracter personal pentru a vă trimite informații importante cu privire la Site, contractul nostru, această Politică de confidențialitate sau orice alte politici, acorduri sau tranzacții relevante pentru utilizarea de către dvs. a Site-ului sau participarea la activitățile sau evenimentele noastre. Aceste informații pot fi importante pentru utilizarea site-ului și / sau serviciilor de către dvs. și nu reprezintă marketing direct, ci o modalitate de a gestiona relația noastră contractuală cu dvs. sau cu compania pe care o reprezentați și / sau de a respecta o obligație legală.

Este posibil, în cadrul activităților noastre de promovare, să redistribuim postări ale dvs., care au legătură cu compania sau evenimentele noastre.

Care este baza noastră legală?

Este în interesul nostru legitim de a ne promova activitatea să folosim datele personale în scopuri de marketing. Aveți dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc în scop de marketing direct, iar datele dvs. cu caracter personal nu vor mai fi prelucrate în acest scop.

De fiecare dată când este necesar, în conformitate cu legislația aplicabilă, vă vom solicita consimțământul înainte de a vă prelucra datele personale în scopuri de marketing direct. În acest caz, vă veți putea retrage în orice moment consimțământul pentru prelucrarea în scop de marketing, caz în care nu veți mai primi nicio comunicare de marketing din partea noastră.

 V Analiză

Folosim cookie-uri pentru a vă oferi o experiență personalizată de navigare și utilizare a Site-ului sau serviciilor noastre. Prin utilizarea acestor informații, putem măsura eficacitatea conținutului nostru și modul în care vizitatorii folosesc site-ul nostru și activitatea noastră. Aceasta ne permite să aflăm ce pagini ale site-ului nostru sunt cele mai atractive pentru vizitatorii noștri. Informațiile preluate prin cookie-uri nu vă pot identifica în mod unic. Vă rugăm consultați Politica de cookie pentru informații suplimentare.

Care este baza noastră legală?

Cu excepția cookie-urilor esențiale, folosim datele dvs. personale colectate prin cookie-uri dacă ne-ați oferit consimțământul, astfel încât să ne asigurăm că oferim cea mai bună experiență pentru dvs..

Aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, prin intermediul modulului de administrare cookie pe care îl puteți accesa prin site-ul nostru, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia;

VI Recrutare

Folosim datele dvs. personale pentru a vă evalua adecvarea pentru orice poziție pentru care ați putea aplica în cadrul companiei noastre, fie că este o poziție de angajat sau de colaborator, și indiferent dacă o astfel de candidatură a fost primită online, pe hârtie sau ca aplicație în persoană.

Care este baza noastră legală?

În cazul în care folosim datele dvs. personale în cadrul procesului de recrutare, este în legătură cu faptul că este interesul nostru legitim să analizăm candidatura dvs. pentru a vă evalua adecvarea pentru orice poziție pentru care ați putea aplica în cadrul companiei noastre.

În cazul în care folosim datele dvs. personale în cadrul procesului de angajare sau perfectare a unei colaborări, este în legătură cu faptul că luăm măsuri la cererea dvs. pentru a încheia un contract pe care îl putem avea cu dvs.. Nefurnizarea acestor informații conduce în mod automat la imposibilitatea încheierii și/sau executării contractului.

În legătură cu activitățile noastre de recrutare, putem prelucra, de asemenea, categorii speciale de date cu caracter personal din partea candidaților atunci când:

 • prelucrarea este necesară în scopul îndeplinirii obligațiilor noastre specifice în domeniul ocupării forței de muncă (date cu privire la sănătate, de exemplu)
 • prelucrarea se referă la date cu caracter personal care sunt făcute publice în mod manifest de către dvs. (de exemplu orientarea sexuală, credințele filozofice sau religioase)

Putem prelucra date referitoare la condamnări penale și infracțiuni atunci când prelucrarea este autorizată de dreptul Uniunii sau de dreptul intern care prevede garanții adecvate pentru drepturile și libertățile persoanelor vizate.

Consultați Politica de confidențialitate pentru recrutare pentru detalii complete.

VII Profilarea şi luarea de decizii automate

Folosim informațiile despre companii pe care le obținem pentru a produce scoruri și ratinguri de companie, cum ar fi scorurile de insolvență, „Nota Termene” si „Capacitatea de Plată” sau putem să realizăm profiluri de companie personalizate pentru clienții noștri sau pentru a fi utilizate in procesul de colectare de creanțe. Scorurile si profilurile realizate sunt referitoare doar la companii și nu privesc persoanele fizice.

Putem folosi datele dvs. personale pentru crearea de profiluri în scopul efectuării campaniilor noastre de remarketing. Astfel, putem să colectăm și să prelucrăm anumite informații cu privire la comportamentul dvs. în timpul vizitării site-ului nostru web, pentru a vă personaliza experiența online și a vă pune la dispoziție informații adaptate profilului dvs.. Ne asigurăm întotdeauna că aceste prelucrări se efectuează cu respectarea drepturilor și libertăților dvs. și că deciziile luate în baza acestora nu au efecte legale asupra dvs. și nu vă afectează similar într-o măsură semnificativă.

Dacă ne-ați oferit consimțământul pentru remarketing si doriți ulterior să vă exercitați dreptul de opt-out, puteți renunța la remarketing conform punctului IV, secțiunea 5 din această Politică de confidențialitate.

Termene nu ia decizii referitoare la dvs. prin prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal prin mijloace automate și nu folosește datele dvs. personale pentru crearea de profiluri în orie alt mod decât cel descris mai sus.

 

6. CARE ESTE TEMEIUL LEGAL ÎN BAZA CĂRUIA PRELUCRĂM DATELE DVS. PERSONALE

Prelucrăm datele dvs. cu caracter personal:

 • pentru a ne îndeplini obligațiile în conformitate cu orice contract pe care îl putem avea cu dvs.
 • când este în interesul nostru legitim sau interesul legitim al unei terțe părți să folosim datele personale astfel încât să ne asigurăm că furnizăm serviciile în cel mai bun mod posibil
 • când este obligația noastră legală să folosim datele dvs. personale pentru a ne conforma reglementărilor legale aplicabile.
 • când dvs. ne-ați oferit consimțământul

Este posibil sa prelucrăm categorii speciale de date atunci când:

 • prelucrarea este necesară în scopul îndeplinirii obligațiilor noastre specifice în domeniul ocupării forței de muncă (date cu privire la sănătate, de exemplu)
 • prelucrarea este necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță
 • prelucrarea se referă la date cu caracter personal care sunt făcute publice în mod manifest de către dvs. (de exemplu date cu privire la credințele religioase sau orientarea sexuală
 • prelucrarea este necesară din motive de interes public în domeniul sănătăţii publice

Putem prelucra date referitoare la condamnări penale și infracțiuni atunci când prelucrarea este autorizată de dreptul Uniunii sau de dreptul intern care prevede garanții adecvate pentru drepturile și libertățile persoanelor vizate.

 

7. CU CINE ÎMPĂRTĂȘIM DATELE DVS. PERSONALE

Termene Just poate împărtăși date personale cu diverse categorii de terțe părți, după cum este necesar:

 • părțile terțe implicate în cadrul serviciilor pe care le oferim clienților, cum ar fi procesatori de plăti, furnizori de servicii bancare, potențiali parteneri și furnizori la organizare evenimente, campanii de fidelizare sau oferte promoționale, agenții de marketing, PR, publicitate, producție publicitară, organizare evenimente
 • furnizori de internet și telefonie, sisteme informatice și software,   furnizori de soluții AI, cloud și hosting, asistență IT, stocare a documentelor și informațiilor, eliminare confidențială a deșeurilor, platforme și/ sau furnizori de revizuire sau management al documentelor și al activităților, procesare și traducere a documentelor, secretariat, audit, training
 • consultanții noștri profesionali, ca avocații, evaluatorii, consultanții fiscali și contabilii sau alți experți;
 • companii și platforme de resurse umane și salarizare, firme de pază și organisme de administrare a clădirilor, delegați, furnizori poștali sau curieri
 • terți furnizori de servicii care ne asistă la operarea și interpretarea datelor obținute în cadrul campaniilor de promovare online sau gestionează serviciul de newsletter
 • potențiali cumpărători ai afacerii sau ai unor părți din afacerea noastră
 • autorități publice sau de reglementare, autorități fiscale

Vă rugăm să rețineți că această listă nu este exhaustivă și pot exista alte exemple în care trebuie să împărtășim date personale cu alte părți pentru a furniza serviciile cât mai eficient posibil sau pentru a proteja drepturile, siguranța, proprietatea companiei noastre sau ale persoanelor care o compun, a angajaților, furnizorilor sau altor asemenea, pentru a răspunde unor reclamații sau pentru a preveni frauda și activitățile ilegale.

 

8. UTILIZAREA COOKIE-URILOR

Site-ul nostru utilizează cookie-uri cu scopul de a analiza tendințele de trafic și preferințele utilizatorilor noștri sau pentru a vă putea transmite mesaje publicitare prin tehnici de remarketing (de exemplu, puteți vedea bannerele noastre publicitare pe alte site-uri care pun la dispoziție spațiu publicitar, după ce ne-ați vizitat site-ul.

Cookie-urile sunt, în general, fișiere de tip text, module sau tehnologii similare, pe care browser-ul computerului, tabletei sau telefonului dvs. mobil le poate stoca în momentul în care vizitați site-ul nostru. Fișierele de acest tip au durate determinate de păstrare și rămân pasive, nu conțin malware și nu accesează informații de pe hard-drive-ul dvs.. Aceste tipuri de fișiere pot fi accesate doar de webserver-ul care le-a plasat.

Site-ul web www.termene.ro utilizează serviciul de remarketing Google AdWords și Facebook pentru a face publicitate pe site-uri ale unor terțe părți vizitatorilor care au accesat site-ul nostru anterior. Acest lucru poate însemna că facem publicitate vizitatorilor anteriori care nu au finalizat o acțiune pe site-ul nostru, cum ar fi folosirea formularului de contact pentru a face o cerere. Aceasta ar putea fi sub forma unei reclame pe pagina cu rezultatele căutării Google, pe un site din rețeaua Google Display sau undeva pe Facebook. Vânzătorii terți, inclusiv Google și Facebook, folosesc cookie-uri pentru a difuza anunțuri pe baza vizitelor anterioare ale unui utilizator pe site-ul www.termene.ro. Toate datele colectate vor fi utilizate în conformitate cu politica noastră de confidențialitate, precum și cu politicile de confidențialitate Google și Facebook.

Astfel, prin cookies și tag-urile de acțiune pe care noi și partenerii noștri le folosim pe acest website (prin servere de publicitate, servere de conținut, agenți de analiză a website-ului, etc), putem avea acces la informații anonime ce au legătură cu dumneavoastră:

 • adresa IP
 • țara și serverul la care computerul dumneavoastră este conectat
 • sistemul de operare, tipul de browser și de computer pe care le folosiți
 • configurarea Java sau a cookie-urilor
 • comportamentul dumneavoastră pe acest website (paginile pe care le-aţi vizitat, căutările pe care le-aţi efectuat și produsele pe care le-ați vizualizat și cumpărat, data și ora vizitei sau comenzii, numărul de vizite și comenzi, numărul de vizite pe sesiune de navigare și pe tip de server, adresele url de unde ați venit, numele de domenii și paginile web pe care navigați, grupurile la care sunteți afiliat
 • informații demografice și informații despre codul de zonă asociat cu serverul dumneavoastră;
 • aplicații și plug-in-uri, precum și orice termeni folosiți în căutarea pe website-ul nostru
 • adresa website-ului care v-a condus către website-ul nostru

Colectăm aceste informații într-o manieră care nu permite identificarea dumneavoastră personală. Totuși, este posibil ca la un moment dat – noi și/sau partenerii noștri – să asociem aceste informații cu identitatea dumneavoastră, dacă aveți cont de utilizator. Putem, de asemenea, să colectăm și să prelucrăm ulterior anumite informații cu privire la comportamentul dvs. în timpul vizitării site-ului nostru web, pentru a vă personaliza experiența online și a vă pune la dispoziție oferte adaptate profilului dvs.

Vă rugăm să Consultați Politica de cookie pe site-ul nostru www.termene.ro pentru a afla toate informațiile despre modulele cookie pe care le folosim, scopul acestora, modul de gestionare și ștergere a modulelor cookie, respectiv modul în care vă puteți exercita preferințele.

 

9. PERSOANE ÎMPUTERNICITE, OPERATORI INDEPENDENȚI ȘI OPERATORI ASOCIAȚI

Confidențialitatea datelor dvs. este importantă pentru noi, motiv pentru care transmiterea de date personale către persoane împuternicite, operatori independenți și operatori asociați se realizează numai în temeiul unui angajament care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că gestionarea acestor informații se face conform legislației în vigoare și politicilor aplicabile. În orice caz, de fiecare dată vom transmite către destinatari doar informațiile strict necesare pentru realizarea scopului respectiv.

Putem numi persoane împuternicite subcontractanți după cum este necesar să livrăm Serviciile. Efectuăm diligențe corespunzătoare și punem în operă documentația contractuală necesară în legătură cu orice subcontractant, pentru a ne asigura că prelucrează datele personale în mod corespunzător și în conformitate cu obligațiile legale și de reglementare.

În continuare, putem desemna operatori independenți de date cu caracter personal atunci când este în legătură cu livrarea Serviciilor (de exemplu, dar fără limitare, avocați, agenții de recrutare sau alți experți terți, clienți corporativi), respectând obligațiile legale și de reglementare cu privire la datele personale, inclusiv, dar fără limitare, cu privire la punerea în aplicare a garanțiilor adecvate.

De asemenea, este posibil să împărtășim aceste informații, în conformitate cu legislația în vigoare, cu operatori de date asociați, cum ar fi entitățile afiliate sau partenere.

Noi și operatorii de date independenți și asociați cu care lucrăm ne stabilim drepturile și obligațiile reciproce în cadrul unui „Acord de prelucrare a datelor cu caracter personal între operatori independenți/ asociați („Acordul”) în care suntem Părți. Acordul reflectă în mod adecvat rolurile și raporturile noastre, în calitate de operatori independenți/ asociați, față de dvs..

De regulă, esența acestui acord este următoarea:

 • Părțile au calitatea de Operatori de date independenți/asociați, determinând în mod independent/ în comun scopul și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.
 • Datele sunt prelucrate în scopul principal al desfășurării activității și soluționării cererilor, dar și pentru prevenirea fraudelor, soluționarea disputelor sau reclamațiilor, protecția drepturilor, siguranței, proprietății societății - Operator sau a persoanelor care o compun, a angajaților, furnizorilor sau altor asemenea, pentru conformarea cu obligațiile legale și solicitările din partea autorităților sau pentru marketing (scopuri secundare).
 • Fiecare Operator independent/asociat este exclusiv responsabil să se asigure că datele personale aflate sub controlul fiecăruia sunt prelucrate legal.
 • Fiecare Operator independent/asociat va răspunde cererilor Persoanelor Vizate care îi sunt adresate lui. Dacă cererile Persoanelor vizate se referă la date sau operațiuni de prelucrare pentru care celălalt Operator asociat este responsabil, cererea Persoanei Vizate va fi transmisă acestuia din urmă spre soluționare, Persoana Vizată fiind notificată despre acest fapt.
 • Fiecare Operator independent/asociat este exclusiv responsabil de asigurarea transmiterii Informării privind Prelucrarea Datelor cu caracter personal către Persoanele vizate ale căror date îi aparțin la origine.

Indiferent de clauzele Acordului, Persoana vizată își poate exercita drepturile în temeiul GDPR cu privire la și în raport cu fiecare dintre Operatori.

 

10. UNDE TRANSFERĂM DATELE PERSONALE?

Pentru a furniza Serviciile sau pentru alte scopuri ale prelucrării aici enumerate și, în mod particular, dacă este implicat un element de extraneitate, uneori este necesar să transferăm datele dvs. personale către locații din afara Spațiului Economic European. În orice caz, înainte de a transfera datele personale într-o altă jurisdicție, ne asigurăm că există o decizie privind caracterul adecvat al nivelului de protecție sau că operatorul sau persoana împuternicită de operator din jurisdicția respectivă oferă garanții adecvate sau se aplică una din următoarele excepții:

 • v-ați exprimat în mod explicit acordul cu privire la transferul propus, după ce ați fost informat asupra posibilelor riscuri pe care astfel de transferuri le pot implica;
 • transferul este necesar pentru executarea unui contract între dvs. și noi sau pentru aplicarea unor măsuri precontractuale adoptate la cererea dvs.;
 • transferul este necesar pentru încheierea unui contract sau pentru executarea unui contract încheiat în interesul dvs. între noi și o altă persoană fizică sau juridică;
 • transferul este necesar din considerente importante de interes public;
 • transferul este necesar pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
 • transferul este necesar pentru protejarea intereselor dvs. vitale sau ale altor persoane, atunci când persoana vizată nu are capacitatea fizică sau juridică de a-și exprima acordul.
 • transferul se realizează dintr-un registru care are scopul de a furniza informații publicului și care poate fi consultat de public.

11. PENTRU CÂT TIMP PĂSTRĂM DATELE DVS. PERSONALE

Păstrăm datele personale pe care le colectăm de la și despre dvs. atât timp cât este necesar pentru a îndeplini scopul pentru care le-am colectat și în scopul satisfacerii oricăror cerințe legale, contabile sau de raportare.

Dacă ați fost implicat în activități precontractuale, păstrăm datele dvs. timp de 2 ani din momentul evenimentului, al ultimei interacțiuni cu contul sau de la ultimul nostru contact cu dvs..

Datele necesare emiterii facturilor și cele prezente în documentele juridice și cele conexe acestora (de ex. corespondențe, minute) care stau la baza facturilor vor fi păstrate timp de 10 ani.

Datele pe care le folosim în scop de marketing vor fi prelucrate până când vă dezabonați de la serviciul de newsletter sau vă exercitați dreptul la opoziție și, în orice caz, nu mai mult de 2 ani de la ultimul nostru contact cu dvs..

Păstrăm convorbirile telefonice înregistrate timp de 5 ani, pentru a permite satisfacerea oricărei nevoi probatorii ținând cont de termenul general de prescripție și eventualele suspendări sau întreruperi ale acestuia.

În ceea ce privește datele personale ale reprezentanților sau persoanelor de contact ale companiilor raportate în RedBill de către clienții noștri, datele personale vor fi păstrate pe o perioadă de 6 luni de la data recuperării creanței sau de la încetarea contractului nostru cu clientul.

În ceea ce privește datele personale ale reprezentanților sau persoanelor de contact ale companiilor ce efectuează raportări în RedBill (clienții noștri creditorii), datele personale vor fi păstrate pe o perioadă de 10 ani de la încetarea contractului nostru cu clientul.

Istoricul interacțiunilor utilizatorului cu serviciile AI ) și informațiile contextuale sunt reținute pe durata existenței contului utilizatorului, pe când fișierele încărcate (PDF, TXT, EXCEL, imagini, audio/video sunt reținute pe durata necesară pentru furnizarea serviciilor solicitate.

În cazul în care rezultă în mod rezonabil că datele nu mai sunt necesare, le putem distruge imediat, fără nicio notificare sau răspundere (de exemplu, in cazul candidaților care nu au fost selectați pentru un post în cadrul companiei noastre, CV-urile acestora nu vor fi păstrate).

În situația în care nu vă oferim o perioadă exactă privind prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, ne bazăm pe următoarele principii:

 • prelucrăm informațiile doar atât timp cât avem nevoie de ele pentru activitățile menționate în această politică / până la încetarea interesului legitim
 • respectăm întotdeauna termenele impuse de dispozițiile legale
 • evaluăm riscurile de securitate în contextul utilizării și stocării datelor dumneavoastră

În ceea ce privește datele personale ale reprezentanților legali/administrator și asociați/acționari ai persoanelor juridice, aceste date sunt actualizate permanent și apar în site-ul nostru atât cât apar și pe site-urile sursă (site-urile autorităților oficiale), cu excepția situației în care sunt admise cereri de ștergere în cazuri justificate, conform Regulamentului. Prelucrarea acestor date poate continua chiar după dizolvarea unei societăți cu care sunteți asociat in Platformă, întrucât pot să subziste drepturi și raporturi juridice referitoare la aceasta, de care terții să aibă nevoie să fie informați, „printre altele pentru a verifica legalitatea unui act efectuat în numele acestei societăți în perioada sa de activitate sau pentru ca terții să poată formula o acțiune împotriva membrilor organelor acesteia sau împotriva lichidatorilor săi”. Acest fapt a fost stabilit în cazul C‑398/15 de Curtea de Justiție a Uniunii Europene, care a apreciat că „pare imposibil, în stadiul actual, se identifice un termen unic, începând de la dizolvarea unei societăți, la expirarea căruia nu ar mai fi necesare înscrierea datelor menționate în registru și publicitatea lor.”

 


12. CONFIDENȚIALITATEA ȘI SECURITATEA DATELOR DVS. PERSONALE

Aplicăm măsuri tehnice, fizice și organizatorice adecvate, care sunt proiectate în mod rezonabil pentru a proteja datele personale împotriva distrugerii, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat și împotriva altor forme ilegale de prelucrare. Accesul la datele personale este limitat la destinatarii autorizați pe baza necesității de a le cunoaște. Menținem un program cuprinzător de securitate a informațiilor, proporțional cu riscurile asociate prelucrării. Programul este adaptat în mod continuu pentru a atenua riscurile operaționale și pentru a proteja datele personale, luând în considerare practicile acceptate în domeniu. De asemenea, vom folosi măsuri de securitate îmbunătățite atunci când prelucrăm orice fel de categorii speciale de date personale.

Toți partenerii noștri, angajații, consultanții, lucrătorii, operatorii și persoanele împuternicite (adică cei care prelucrează datele dvs. personale în numele nostru, în scopurile enumerate mai sus), care au acces la și sunt asociate cu prelucrarea datelor personale, sunt obligați la respectarea confidențialității acestor date personale și la garantarea aceluiași nivel de protecție ca cel furnizat de compania noastră.

 

13. DREPTUL DE ACCES ȘI ALTE DREPTURI

Este important de reținut că, în vreme ce Termene tratează toate datele pe care le prelucrează cu maximă atenție, datele referitoare la persoanele fizice asociate cu persoane juridice în surse publice nu sunt supuse dispozițiilor Regulamentului, având în vedere dispozițiile paragrafului 14 din Regulament. Conform paragrafului 14, protecția conferită de Regulament vizează „persoanele fizice, indiferent de cetățenia sau de locul de reședință al acestora, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal ale acestora. Prezentul regulament nu se aplică prelucrării datelor cu caracter personal care privesc persoane juridice și, în special, întreprinderi cu personalitate juridică, inclusiv numele și tipul de persoană juridică și datele de contact ale persoanei juridice”. „Datele cu caracter personal care privesc persoane juridice” nu sunt altceva decât datele asociaților, administratorilor și ale altor persoane ce dețin o calitate în persoana juridică, persoana juridică neavând per se date personale.

De asemenea, Regulamentul se aplică prelucrării datelor cu caracter personal (art. 2 Regulament), iar "date cu caracter personal" înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă ("persoana vizată"). În consecință, Regulamentul nu se aplică datelor privind persoane juridice.

Dacă sunteți o persoană fizică ale cărei date intră în sfera de aplicare al Regulamentului, aveți următoarele drepturi în legătură cu datele personale pe care le prelucrăm despre dvs.:

Dreptul de acces

Dacă ne cereți, vom confirma dacă prelucrăm datele dvs. personale și, dacă este permis de lege, vă vom furniza o copie a acestor datele personale (împreună cu anumite alte detalii). Dacă aveți nevoie de copii suplimentare, este posibil să fie necesar să percepem o taxă rezonabilă bazată pe costurile administrative.

Dreptul la rectificare

Dacă datele personale pe care le deținem despre dvs. sunt inexacte sau incomplete, aveți dreptul să solicitați rectificarea acestora. Dacă aveți dreptul la rectificare și dacă am împărtășit datele dvs. personale altor persoane, le vom informa despre rectificare dacă este posibil. Dacă ne întrebați, acolo unde este posibil și legal să facem acest lucru, vă vom spune și cu cine am împărtășit datele dvs. personale, astfel încât să îi puteți contacta direct.

Dreptul de ștergere

Ne puteți cere să ștergem anumite date personale ale dvs., în situațiile specifice prevăzute de lege. Dacă aveți dreptul la ștergere și dacă am împărtășit datele dvs. personale altor persoane, le vom informa despre ștergerea datelor acolo unde este posibil. Dacă ne întrebați, unde este posibil și legal să facem acest lucru, vă vom spune cu cine am împărtășit datele dvs. personale, astfel încât să îi puteți contacta direct.

Dreptul dvs. de a restricționa prelucrarea

Ne puteți cere să "blocăm" sau să oprim prelucrarea datelor dvs. personale în anumite circumstanțe, cum ar fi cazul în care contestați exactitatea acestor date personale sau ați obiectat. Dacă aveți dreptul la restricționare și dacă am împărtășit datele dvs. personale cu alții, îi vom informa despre restricție unde este posibil să facem acest lucru. Dacă ne întrebați, unde este posibil și legal să facem acest lucru, vă vom spune și cu cine am împărtășit datele dvs. personale, astfel încât să îi puteți contacta direct.

Dreptul la portabilitatea datelor

Aveți dreptul, în anumite circumstanțe, să obțineți datele personale pe care ni le-ați furnizat, într-un format structurat, frecvent utilizat și care poate fi citit automatizat și să le reutilizați în altă parte sau să ne cereți să le transferăm unei terțe părți la alegere.

Vă rugăm rețineți că acest drept se aplică numai informațiilor automatizate, pentru a căror utilizare ne-ați acordat inițial consimțământul sau în cazul în care am utilizat informațiile pentru a încheia un contract cu dvs..

Dreptul la opoziție

Ne puteți cere să nu mai prelucrăm datele dvs. personale și vom face acest lucru dacă:

 • Ne bazăm pe interesele noastre legitime sau ale unor terți pentru a prelucra date personale, cu excepția cazului în care putem demonstra motive legitime imperioase care justifică prelucrarea
 • Prelucrăm datele dvs. personale în scopuri de marketing direct.

Ne puteți cere să nu mai trimitem mesajele de marketing în orice moment prin următoarele metode:

 • Urmând link-urile de renunțare la orice mesaj de marketing trimis către dvs.
 • Trimițând un email la dataprotection@termene.ro.

Nu vom folosi niciodată datele dvs. personale pentru a vă supune unei decizii individuale automate care produce efecte juridice care vă privesc sau vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă. Cu toate acestea, puteți să va opuneți oricând profilării sau luării de decizii automate în cadrul activităților noastre de remarketing conform punctului IV, secțiunea 5 – „Marketing” de mai sus.

În contextul unor evenimente organizate în sau în legătură cu compania noastră, este posibil să fie preluate imagini foto/video pentru a ne ajuta la promovarea brandului și a serviciilor noastre. Nu este intenția noastră să preluăm imagini care sa evidențieze o anumită persoană, scopul nostru fiind doar acela de a face cunoscute publicului detalii despre compania noastră. Dacă totuși persoana dvs. este identificabilă în materialele foto/video difuzate de către noi, aveți dreptul de a obiecta la prelucrare pentru motive care țin de situația dvs. particulară. În orice caz, în respectarea dreptului dvs. la viată privată, înaintea oricărei sesiuni foto și sau video, vom anunța în prealabil că urmează să fie preluate imagini.

Dreptul dvs. de a vă retrage consimțământul

Dacă ne bazăm pe consimțământul dvs. ca bază legală pentru prelucrarea datelor dvs. personale, aveți dreptul să retrageți acest consimțământ în orice moment.

Datele existente în Registrul Comerțului, în Monitorul Oficial și în alte baze de date aflate în gestiunea unor instituții publice se află sub incidența Legii nr. 179/2022 privind datele deschise şi reutilizarea informaţiilor din sectorul public, folosirea acestora în cadrul platformei noastre în scop comercial, inclusiv prin crearea unor servicii şi aplicaţii cu valoare adăugată, nefiind condiționată de acordarea consimțământului persoanelor vizate.

În ce privește prezența dvs. pe platforma Slack din cadrul StartAI, dacă doriți să vă retrageți consimțământul și, ca urmare, să părăsiți definitiv spațiul de lucru StartAI, puteți să vă dezactivați contul și să ne cereți nouă, ca proprietar principal al spațiului de lucru, să transmitem către Slack o cerere de eliminare a informațiilor de profil (Slack va șterge informațiile despre profilul membrului numai la cererea unui proprietar principal.)

De asemenea, puteți să vă exercitați toate drepturile prevăzute de lege în raport cu platforma Slack prin accesarea setărilor și instrumentelor existente in contul dvs. de Servicii.

Dreptul dvs. de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere

Dacă vă preocupă orice aspect al practicilor noastre de confidențialitate, inclusiv modul în care ne-am ocupat de datele dvs. personale, puteți să îl raportați autorității de supraveghere competente (www.dataprotection.ro).

Dacă doriți să vă exercitați drepturile stabilite în această politică de confidențialitate, vă rugăm să ne contactați prin trimiterea unui email la dataprotection@termene.ro, cu precizarea ca este posibil să vă solicităm informații specifice dvs. pentru a vă ajuta ne confirmați identitatea. Aceasta este o măsură de securitate pentru a ne asigura că datele cu caracter personal nu sunt divulgate niciunei persoane care nu are dreptul să le primească. De asemenea, vă putem contacta pentru a vă solicita informații suplimentare referitoare la solicitarea dvs., pentru a accelera răspunsul nostru.

 

14. MODIFICĂRI LA ACEASTĂ POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE

Pentru a ne asigura că sunteți întotdeauna la curent cu modul în care folosim datele dvs. personale, vom actualiza din când în când această Politică de confidențialitate pentru a reflecta orice modificare a utilizării datelor dvs. personale. De asemenea, putem efectua modificări pentru a respecta modificările aduse legislației aplicabile sau cerințelor de reglementare. În cazul în care este posibil, vă vom notifica prin email cu privire la orice schimbări semnificative. Cu toate acestea, vă recomandăm să revizuiți periodic această politică de confidențialitate pe site-ul nostru pentru a fi informat cu privire la modul în care folosim datele dvs. personale.