POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE A COMPANIEI TERMENE JUST S.R.L.

Revizuire februarie 2020

 Confidențialitatea dumneavoastră este importantă pentru noi. Această Politică de confidențialitate explică modul în care compania noastră gestionează și tratează datele dvs. personale

 i) atunci când vă înregistrați sau vizitați site-ul nostru, www.termene.ro ("Site-ul" sau „Platforma”);

ii) intrați in relație cu noi pentru a utiliza produse sau servicii pe care compania noastră le oferă (incluzând dar fără a se limita la „Alertă firma ta”, „Verificări firme – România”, „Verificări firme – Internațional”, „Monitorizare clienți, furnizori, concurență”, „BizZilla - Prospectare, analize și studii”, „Analiza fiscală”, „Compliance și third party check”, „Raport CIP”, „Motoare de căutare”, „Management dosare de instanță”, „Calendar juridic”, „redBill”, „PartnerSCAN”), denumite în continuare "Serviciile";

iii) candidați la o poziție în cadrul companiei noastre;

iv) ne furnizați bunuri sau servicii sau acționați în calitate de reprezentant, angajat sau orice fel de agent al unei companii care ne furnizează bunuri sau servicii;

v) prelucrăm datele dumneavoastră la instrucțiunile sau ca urmare a acțiunilor unor terți.

 

 1. Scopul acestei Politici
 2. Cine suntem si ce facem
 3. Cum sa ne contactați
 4. Ce date personale colectăm
 5. Cum folosim datele personale
 6. Temeiul legal al prelucrării datelor personale
 7. Cu cine împărtășim datele personale
 8. Utilizarea cookie-urilor
 9. Persoane împuternicite, operatori independenți și operatori asociați
 10. Unde transferăm datele personale
 11. Pentru cât timp păstrăm datele personale
 12. Confidențialitatea si securitatea datelor personale
 13. Dreptul de acces și alte drepturi
 14. Modificări ale politicii de confidențialitate


     1.   SCOPUL ACESTEI POLITICI

Această Politică de confidențialitate ("Politica de confidențialitate", „Politica”) explică modul nostru de abordare a oricăror date personale pe care le colectăm de la dvs. sau pe care le-am obținut despre dvs. de la o terță parte și scopurile pentru care prelucrăm datele dvs. personale. De asemenea, indică drepturile pe care le aveți privind prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal.

În cadrul acestei Politici folosim termenul "prelucrare" pentru a acoperi toate activitățile care implică datele dvs. personale, inclusiv colectarea, manipularea, stocarea, partajarea, accesarea, utilizarea, transferul și eliminarea datelor.

Această Politică de confidențialitate este destinată să vă ajute în luarea deciziilor în cunoștință de cauză atunci când utilizați Site-ul și Serviciile noastre, să înțelegeți modul în care datele dvs. personale pot fi prelucrate de noi ca rezultat al furnizării Serviciilor sau când solicitați să lucrați la sau cu compania noastră. Vă rugăm să acordați puțin timp pentru a o citi și înțelege.

 

2. CINE SUNTEM ȘI CE FACEM

 

Suntem TERMENE JUST S.R.L. („Termene”), cu sediul social în Municipiul Ploiești, Aleea Strunga, nr. 2, bloc 39, scara B, etaj 3, ap. 47, județ Prahova, cod fiscal R033034700, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova sub nr. J29/546/2014, cont nr. RO45 BREL 0002 0008 7051 0100, deschis la LIBRA BANK, reprezentată legal prin Dl. Ionuț Fodoca, în calitate de director general,

Termene oferă în principal servicii de business intelligence. În acest scop, Termene prelucrează și pune la dispoziția clienților înregistrați în Platforma noastră www.termene.ro date și informații juridice și economice agregate, din surse publice,  privind persoanele juridice și alți profesioniști, cum ar fi diverși indicatori ca cifra de afaceri, profitul, pierderile, datoriile unei firme sau identitatea fondatorilor.

Termene oferă, printre altele, un serviciu de raportare în Platformă a companiilor care nu și-au plătit facturile la timp, denumit redBill, care are ca scop să sprijine firmele în evaluarea comportamentului la plată al partenerilor sau potențialilor parteneri contractuali și să ajute la întărirea disciplinei financiare. Utilizatorii acestui serviciu au posibilitatea să opteze pentru recuperarea creanțelor înregistrate în Platformă prin intermediul partenerilor noștri de la Kruk România.

3. Cum să ne contactați

Responsabilul nostru cu Protecţia Datelor cu Caracter Personal (DPO), este D-na Ioana Laura Constantin, pe care o puteţi contacta dacă aveți întrebări cu privire la această politică de confidențialitate sau doriți să vă exercitați drepturile cu privire la protecția datelor dvs. cu caracter personal, prin trimiterea unui e-mail la dataprotection@termene.ro.

 

4. CE DATE PERSONALE COLECTĂM

Putem colecta date personale de la dvs. în cursul activității noastre, inclusiv prin utilizarea site-ului nostru de către dvs., atunci când ne contactați sau solicitați informații de la noi, când angajați serviciile noastre sau ca urmare a relației dvs. cu clienții noștri sau când sunteți asociat în surse publice cu persoane juridice și alți profesioniști.

Atât Site-ul, cât și Serviciile noastre sunt adresate persoanelor peste 18 ani, astfel încât nu intenționăm să colectăm și să prelucrăm prin intermediul Site-ului nostru date ale unor persoane sub această vârstă.

Scopul nostru principal în colectarea de date personale de la dvs. este de a ne ajuta la:

 • furnizarea Serviciilor și produselor noastre
 • verificarea identității
 • executarea contractelor noastre cu dvs.
 • soluționarea cererilor făcute de dvs. pe Site sau în legătură cu Serviciile și produsele noastre
 • îmbunătățirea, dezvoltarea și comercializarea noilor Servicii și produse
 • soluționarea de dispute și reclamații
 • respectarea oricărei legi aplicabile, hotărâri judecătorești, act judiciar sau a cerințelor unei autorități
 • scopuri de recrutare
 • utilizarea în alte cazuri în care acest lucru este cerut sau permis de lege

Pentru a realiza aceste obiective, noi sau terțe părti care ne furnizează servicii, putem prelucra următoarele date cu caracter personal:

 1. Dacă sunteți o persoană asociată în surse publice oficiale sau private cu persoane juridice și alți profesioniști (persoane care exploatează o întreprindere)

 

Deși pentru serviciile generale și produsele specifice dezvoltate, majoritatea datelor colectate și prelucrate de Termene nu sunt date cu caracter personal, constând în principal din informații de ordin juridic și economic privind persoane juridice și alți profesioniști, incidental, sunt prelucrate și datele cu caracter personal asociate în surse publice oficiale sau private cu aceștia, cum ar fi:

 

SURSĂ

CATEGORII PERSOANE VIZATE

CATEGORII DATE PERSONALE PRELUCRATE

Agenția Națională de Administrare Fiscală

titulari PFA, II, IF

 

 

reprezentant persoana juridică

 

denumire, indicatori financiari, date de contact asociate entității


date de contact asociate entității

 

 

Oficiul Național al Registrului Comerțului

 

titulari PFA, II, IF

 

 

 

 

 

 

 

asociați, acționari și administratori, persoane împuternicite, reprezentanți, cenzori, administratori și lichidatori judiciari/ lichidatori  

 

denumire, informații identificare (F, EUID, CUI), certificat de înregistrare, adresa sediu, contact sediu social, date act înmatriculare si autorizare, stare firma, forma de organizare, data ultimei înregistrări in RC, motiv radiere

 

nume și prenume, calitate, cetățenie, stare civila, data si locul nașterii, sex, data depunere specimen semnătura, participare soț/soție la activitățile desfășurate de asociat, mențiune reprezentant al deținătorilor in comun de parți sociale, detalii organizare și funcționare societate înregistrate în registrul comerțului

 

Ministerul Finanțelor

 

titulari PFA, II, IF

 

 

reprezentant persoana juridică

 

denumire, indicatori financiari, date de contact asociate entității


date de contact asociate entității

 

Portal Just

 

părți și alți participanți la proces

 

număr dosar, nume și prenume parți, calitate procesuală, istoric termene si măsuri dispuse, soluție, număr și dată soluție, număr complet

Centrala Incidentelor de Plăți (CIP)

 

titulari de cont cu cecuri, cambii şi bilete la ordin, persoane fizice

nume/denumire, cod numeric personal/cod unic de înregistrare sau codul ţării urmat de informația solicitată de instituția de credit la deschiderea contului curent; detalii incident de plată

Arhiva Națională a Garanțiilor Reale Mobiliare

 

creditori, debitori, constituitori

 

date de identificare, detalii aviz (datele actului juridic care stau la baza înscrierii, destinația, alte mențiuni), datele esențiale din contractul de ipotecă

Monitorul Oficial Partea a IV-a

 

persoane fizice identificate în mențiunile publicate în Monitor

 

datele de identificare si orice alte detalii ale mențiunilor publicate în Monitorul Oficial, care pot varia in funcție de tipul mențiunii

 

 

Buletinul Procedurilor de Insolvență

 

persoane fizice asociate cu o procedură de insolvența a persoanei juridice (asociați, administratori, lichidatori etc)

 

 

 

 

 

date de identificare si orice alte detalii ce figurează în actele de procedură emise de instanțele judecătorești, administratorii judiciari, lichidatorii judiciari, alte persoane autorizate de lege, în cadrul procedurii de insolvență reglementată de Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență

SICAP

 

titulari PFA, II, IF, 

liber- profesioniști

 

datele de identificare si orice alte detalii ce figurează în înregistrările privind achizițiile publice

 

ONDATO

 

persoane expuse politic

 

nume, prenume, date despre implicarea în politică, activități ilegale și apariții în presă colectate din surse publice

 

Internet (site-uri corporative)

 

reprezentanți companii

 

nume, prenume, funcție, date contact (după caz)

 

 

 

b) Dacă intrați in contact cu noi prin intermediul site-ului nostru, termene.ro

 

Dacă sunteți vizitator al site-ului

Prelucrăm informații obținute prin intermediul fișierelor de tip cookie, precum: preferințe de afișare a site-ului, acordul în privința prelucrării datelor prin cookies sau informații ce nu pot fi folosite pentru a vă identifica cu un profil unic. Toate informațiile despre cookie-urile folosite pe site-ul nostru se regăsesc în Politica de cookie.

 

ii) Daca doriți să vă creați un cont de utilizator pe site-ul nostru
 • date de contact reprezentant companie (e-mail, telefon)
 • user și parolă cont
 • opțiune de acceptare termeni si condiții și politică de confidențialitate
 • date certificat de înmatriculare companie reprezentată
 • tipul pachetului de servicii ales

iii) Daca ați creat un cont de utilizator și doriți să raportați în redBill o factură neîncasată de compania pe care o reprezentați

 • denumire companie creditoare
 • detalii din dovada de adresa a sediului social al firmei, reprezentată de factura utilități/ alternativ cu date din certificatul de înmatriculare companiei reprezentate
 • număr și dată factura raportată
 • data scadentă
 • sumă cu tva
 • penalități
 • detalii contract de mandat
 • alte informații relevante

  iv) Dacă sunteți reprezentantul unei companii înrolate în procesul de compliance derulat de unul dintre clienții noștri
  • nume și prenume reprezentant companie
  • calitate în companie
  • denumire companie reprezentată
  • user și parolă
  • răspunsuri la întrebările clientului
  • semnătură
  • scor risc compliance pe companie

   

  v) Dacă sunteți vizitator al site-ului și intrați în relație cu noi folosind formularul de contact din site sau chat-ul live:
  • nume, prenume
  • date de contact (adresa de e-mail și numărul de telefon)
  • alte informații pe care alegeți să ni le furnizați prin intermediul câmpului „Mesaj” din cadrul formularului de contact sau al chat-ului live

   

  c) Dacă interacționați cu noi prin intermediul rețelelor de socializare
  • nume, prenume
  • date profil rețele socializare si platforme online (pseudonim, fotografie, biografie)
  • conținut mesaj rețele socializare, recenzii, evaluări, date de localizare

   

  d) Dacă sunteți o persoană fizică și intrați in relație cu noi pentru a utiliza produse sau servicii pe care compania noastră le oferă (client sau potențial client):
  • numele și prenumele dvs.
  • date de contact (adresa de e-mail și numărul de telefon)
  • detalii serviciu achiziționat (tip, modalitate de plată)
  • date financiare (ID tranzacție, data plații, data operațiunii, suma de plată, banca ordonatoare)
  • fotografii, înregistrări audio și/ sau video preluate în cadrul sau în legătură cu evenimentele noastre sau asociate profilurilor dvs. pe platformele prin intermediul cărora interacționați cu noi (Google mail, de exemplu)
  • orice alte informații personale referitoare la dvs. sau la alte terțe părți pe care ni le-ați putea furniza în legătură cu primirea Serviciilor noastre

   

  Dacă acționați în calitate de reprezentant, angajat sau orice fel de agent al unei companii care ne este Client sau care ne furnizează bunuri sau servicii

  În cursul relației noastre cu alte persoane juridice, ne pot fi transmise date personale cum ar fi date personale referitoare la personalul, managerii, agenții, colaboratorii, consultanții si alții asemenea ai furnizorilor sau clienților noștri sau ai Persoanelor împuternicite de aceștia.

  Datele prelucrate cu privire la dvs. în acest context sunt, de regulă:

  • numele și prenumele
  • date de contact (adresa de e-mail și numărul de telefon)
  • date de identificare a persoanei juridice reprezentate
  • funcție și/sau raport în care va aflați cu persoana juridică
  • orice date de identificare dintr-o împuternicire acordată de persoana juridică
  • date necesare soluționării reclamațiilor, inclusiv un identificator al reclamației
  • înregistrări audio și/ sau video, fotografii preluate în cadrul sau în legătură cu evenimentele noastre sau asociate profilurilor dvs. pe platformele prin intermediul cărora interacționați cu noi (Google mail, de exemplu)

  În funcție de necesități, pot fi prelucrate si alte tipuri de date transmise de partenerul nostru contractual.

   

  Dacă prelucrăm datele dumneavoastră la instrucțiunile sau ca urmare a acțiunilor unor terți

  Dacă sunteți o persoană ale cărei date personale sunt prelucrate de noi ca rezultat al furnizării Serviciilor clienților noștri sau ca urmare a acțiunilor unor terți, putem prelucra o varietate de date personale diferite în funcție de serviciile furnizate.

  Daca sunteți reprezentantul sau persoana de contact a unei companii raportate în redBill

  În serviciul redBill de raportare a facturilor neîncasate și recuperare de creanțe, putem obține date cu caracter personal privitoare la dvs. atât de la dvs., cât și de la creditorii companiei pe care o reprezentați sau pentru care sunteți persoană de contact sau date rezultate din  procesul de colectare a creanței sau provenite din surse publice, cum ar fi:

  • numele și prenumele
  • date de contact (adresa de e-mail și numărul de telefon)
  • date de identificare a persoanei juridice reprezentate
  • funcție și/sau raport în care va aflați cu persoana juridică
  • orice date de identificare dintr-o împuternicire acordată de persoana juridică
  • date necesare soluționării reclamațiilor, inclusiv un identificator al reclamației
  • adresă sediu social firmă debitoare
  • detalii document de plată sau alte date pe care ni le furnizați sau rezultă din procesul de colectare a creanței

   Dacă datele dvs. ne sunt furnizate in contextul unor evenimente

  Este posibil să prelucrăm datele dvs. la instrucțiunile clienților sau partenerilor noștri în contextul organizării de sau participării la evenimente. Datele pe care le putem prelucra în astfel de ocazii sunt:

  • numele și prenumele
  • date de contact (adresa de e-mail și numărul de telefon)
  • date identificare companie reprezentată
  • fotografii sau înregistrări audio/video

   

   Dacă datele dvs. ne sunt furnizate prin intermediul rețelelor de socializare

  Mai putem prelucra datele dvs. ca urmare a acțiunilor unor terți în cadrul utilizării rețelelor de socializare, de exemplu atunci când sunteți etichetat de un prieten într-un context aflat în legătura cu compania noastră. Datele pe care le putem prelucra în astfel de ocazii sunt:

  • numele și prenumele
  • date profil rețele socializare si platforme online (pseudonim, fotografie, biografie)
  • conținut mesaj rețele socializare, postări recenzii, evaluări, date de localizare
  • fotografii sau înregistrări audio/video

   

  Dacă dvs. va aflați în poziția de a ne furniza datele personale ale altor persoane fizice, vă rugăm să le comunicați acest fapt înainte de dezvăluire, precum și modalitatea în care datele urmează a fi prelucrate, conform politicii noastre de confidențialitate.

   

   

  Dacă sunteți un potențial candidat:

   

  Termene Just colectează informații de la și despre candidați în legătură cu oportunitățile de angajare sau colaborare disponibile. Aceste informații pot include CV-uri, documente de identificare, fotografii, înregistrări academice, cursuri sau certificări obținute, istoric de muncă, angajare și referințe.

  Termene Just utilizează datele dvs. personale pentru a vă suprapune abilitățile, experiența și educația cu posturile specifice oferite. Aceste informații sunt transmise managerilor responsabili de angajare și persoanelor implicate în procesul de recrutare pentru a decide în privința invitării dvs. la un interviu. Termene Just poate colecta date suplimentare de la dvs. dacă sunteți invitat la etapa de interviu (sau echivalent) și după aceea.

  În legătură cu activitățile noastre de recrutare, putem colecta, de asemenea, categorii speciale de date cu caracter personal din partea candidaților cu privire la care avem o obligație prevăzută de legislația muncii în acest sens, dacă informațiile sunt relevante pentru viitorul lor mediu de lucru la Termene Just sau oferirea viitoare de beneficii aferente angajării sau cu acordul explicit al persoanei. De exemplu, este posibil să fie nevoie să colectăm informații despre dizabilitățile unui candidat, pentru a oferi un mediu de lucru adecvat pentru acel candidat, dacă acesta este recrutat.

  Termene Just poate colecta date personale despre candidați din următoarele surse:

  • Direct de la dvs. - de exemplu, informațiile pe care le furnizați atunci când aplicați pentru o poziție direct, prin site-ul firmei sau folosind datele noastre de contact
  • De la agenții de recrutare - de exemplu, atunci când o agenție de recrutare vă indică drept potențial candidat
  • Prin intermediul surselor publice disponibile online - de exemplu, în cazul în care aveți un profil profesional publicat online relevant pentru tipul job-ului (de exemplu, pe site-ul angajatorului dvs. actual, pe o platformă de recrutare sau pe o rețea de socializare, cum ar fi LinkedIn)
  • Prin recomandare - de exemplu, prin intermediul unei referințe a unui fost angajat / angajator sau al unei persoane care v-a recomandat

   

  h) Pentru reprezentanți ai clienților sau ai potențialilor clienți corporativi, colectăm, de asemenea, date care ne permit să promovăm produsele și serviciile noastre care ar putea fi de interes. În acest scop, putem colecta:
  • numele și prenumele
  • date de contact (adresa de e-mail și numărul de telefon)
  • date de identificare a persoanei juridice reprezentate
  • date cu privire la preferințele de marketing
  • date furnizate in scopul participării la programe de fidelizare sau oferte promoționale
  • informații suplimentare pot fi colectate, cum ar fi evenimentele la care participați

   

  i) Date prelucrate de terțe părți

   

  Date prelucrate prin plugin-urile rețelelor de socializare

   

  Vă informăm că, prin accesarea site-ului nostru, terțe părți pot colecta date despre dvs. ca urmare a integrării plugin-urilor rețelelor de socializare, cum ar fi butoanele „Like” și „Share”, chiar dacă nu ați apăsat pe acestea sau nu sunteți membru al rețelelor de socializare respective. Compania noastră nu este implicată în niciun fel în operațiunile de prelucrare a datelor de către rețelele de socializare, în afară de colectare și transmitere, care au loc automat, fără ca noi să avem acces sau control cu privire la datele colectate de rețelele de socializare. Pentru mai multe informații va rugam să consultați politicile de confidențialitate ale rețelelor de socializare ale căror plugin-uri figurează pe site-ul nostru (Facebook, Linked In,  etc). 

   

  Date prelucrate pentru plățile efectuate prin intermediul site-ului

  Putem folosi servicii de plată terțe pentru a colecta plățile efectuate prin intermediul site-ului. Dacă doriți să efectuați o plată prin intermediul site-ului, puteți fi direcționat către o pagină web care este găzduită de un furnizor de servicii de plată (sau de o persoană împuternicita de acesta) și nu de către Termene. Orice date cu caracter personal pe care le furnizați printr-o pagină a unui furnizor de servicii de plată vor fi colectate de acesta și nu de Termene și vor fi supuse politicii de confidențialitate a furnizorului. Compania noastră nu are niciun control și nu este responsabilă pentru utilizarea informațiilor colectate de către un furnizor de servicii de plată.

  Link-uri externe

  Site-ul nostru poate conține linkuri către site-uri terțe. Oferim aceste link-uri doar ca facilitate, iar compania noastră nu controlează și nu este responsabilă pentru practicile de confidențialitate sau conținutul acestor site-uri. Responsabilitatea pentru modul de prelucrare a datelor dvs. cu caracter personal de către aceste terțe părți le revine în integralitate. Vă rugăm ca, înainte de a accesa aceste site-uri, să studiați politica lor de confidențialitate și termenii de utilizare, pentru a vă asigura că datele dvs. sunt prelucrate conform așteptărilor dvs..

   

  5. CUM FOLOSIM DATELE PERSONALE

   

  Datele cu caracter personal colectate de la dvs. vor fi folosite de compania noastră doar în scopurile prevăzute de lege:

   

  Îndeplinirea serviciilor și soluționarea cererilor

   

  Termene furnizează produse și servicii care conțin informații comerciale și financiare despre persoane juridice si alți profesioniști. Conținutul acestora variază în funcție de tipul și scopul serviciului furnizat de noi și poate include date cu caracter personal.

  Colectăm și păstrăm, de asemenea, datele personale pe care ni le transmiteți în timpul utilizării Site-ului și / sau a Serviciilor și produselor noastre pentru a ne permite să aducem la îndeplinire serviciile pe care ni le solicitați și să soluționăm cererile pe care ni le transmiteți. Site-ul nostru utilizează interfețe de utilizator diferite pentru a vă permite să solicitați informații despre Serviciile noastre, inclusiv formulare de contact electronice și un serviciu de informații telefonice. Pot fi solicitate date de contact în fiecare caz și alte detalii despre date personale care sunt relevante pentru solicitarea dvs.. Aceste informații sunt utilizate pentru a ne permite să răspundem solicitărilor dumneavoastră. În ceea ce privește comunicările privind solicitările dvs., putem să vi le transmitem prin e-mail sau telefon, inclusiv prin SMS.

  6. Care este baza noastră legală?

  Dacă prelucrăm datele dvs. în vederea punerii la dispoziția clienților corporativi cu care am încheiat contracte, facem acest lucru în scopul îndeplinirii interesului legitim al companiei noastre în ceea ce privește furnizarea serviciilor noastre în cadrul termenilor contractuali.

  Dacă ne contactați în nume propriu, este necesar să prelucrăm datele dvs. personale pentru a ne îndeplini obligațiile în conformitate cu un contract pe care îl putem avea cu dvs.. Dacă ne contactați în calitate de reprezentant al unei companii, este în interesul nostru legitim să prelucrăm datele dvs. personale pentru a putea răspunde solicitării pe care compania dvs. ne-o adresează prin intermediul dvs.. Nefurnizarea acestor date conduce în mod automat la imposibilitatea încheierii și/ sau executării contractului, respectiv la imposibilitatea soluționării cererii dvs..

   

  Administrarea afacerilor și respectarea legislației

  Putem folosi datele dvs. personale pentru următoarele activități de administrare a afacerilor și respectarea legislației:

   

  • pentru administrarea conturilor de client, îmbunătățirea calității serviciilor oferite și a activităților de mentenanță a contractelor
  • pentru analiza si monitorizarea vânzărilor
  • în legătură cu potențiale tranzacții de afaceri, cum ar fi o fuziune, o restructurare sau o vânzare
  • pentru prevenirea fraudelor
  • pentru soluționarea disputelor sau reclamațiilor
  • pentru a proteja drepturile, siguranța sau proprietatea societății noastre sau a persoanelor care o compun, a angajaților, furnizorilor sau altor asemenea
  • pentru a ne conforma obligațiilor legale și solicitărilor din partea autorităților
  • pentru a ne exercita drepturile legale

                      Care este baza noastră legală?

  În cazul în care folosim datele dvs. personale pentru a ne conforma obligațiilor legale, o facem tocmai pentru că este obligația noastră legală să folosim datele dvs. personale în acest scop. În celelalte cazuri, prelucrăm date cu caracter personal pentru că este în interesul nostru legitim sau al unui terț să facem acest lucru sau prelucrarea este necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

    Recuperarea creanțelor raportate de clienții noștri in redBill

  Prin utilizarea de către clienții noștri a serviciului redBill de raportare a facturilor neîncasate și recuperare de creanțe, putem obține date cu caracter personal privitoare la dvs. in situația in care sunteți reprezentat sau persoană de contact a unei companii raportate ca debitor.

                 Care este baza noastră legală?

  În cazul în care folosim datele dvs. personale pentru a înregistra și / sau colecta creanța înregistrată de compania pe care o reprezentați sau pentru care ați fost indicat de clientul nostru ca persoană de contact, facem acest lucru în baza interesului nostru legitim de a furniza serviciile în cadrul termenilor contractuali, în ceea ce privește înregistrarea și / sau colectarea datoriei pe cale amiabilă.

  Marketing

  Putem realiza activități de marketing prin utilizarea datelor dvs. personale. Comunicările noastre sunt destinate în special informării dvs. cu privire la serviciile noastre sau ale partenerilor noștri, programe de fidelitate, oferte promoționale, evenimente  sau alte subiecte care v-ar putea interesa.

  Este posibil, în cadrul activităților noastre de promovare, să redistribuim postări ale dvs., care au legătură cu compania sau evenimentele noastre.

  Este posibil să utilizăm datele dvs. cu caracter personal pentru a vă trimite informații importante cu privire la Site, produse, servicii, starea contului dvs., contractul de utilizare, această Politică de confidențialitate sau orice alte politici, acorduri sau tranzacții relevante pentru utilizarea de către dvs. a Site-ului, produselor și/sau serviciilor noastre. Aceste informații pot fi importante pentru utilizarea site-ului, produselor și / sau serviciilor de către dvs. și nu reprezintă marketing direct, ci o modalitate de a gestiona relația noastră contractuală cu dvs. sau cu compania pe care o reprezentați și / sau de a respecta o obligație legală.

                     Care este baza noastră legală?

  Este în interesul nostru legitim de a ne promova Serviciile să folosim datele personale în scopuri de marketing. Aveți dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc în scop de marketing direct, iar datele dvs. cu caracter personal nu vor mai fi prelucrate în acest scop. 

  De fiecare dată când este necesar, în conformitate cu legislația aplicabilă, vă vom solicita consimțământul înainte de a vă prelucra datele personale în scopuri de marketing direct. În acest caz, vă veți putea retrage în orice moment consimțământul pentru prelucrarea în scop de marketing, caz în care nu veți mai primi nicio comunicare de marketing din partea noastră.

   

  Analiză

  Folosim cookie-uri pentru a vă oferi o experiență personalizată de navigare și utilizare a Site-ului sau serviciilor noastre. Prin utilizarea acestor informații, putem măsura eficacitatea conținutului nostru și modul în care vizitatorii folosesc site-ul nostru și serviciile noastre. Aceasta ne permite să aflăm ce pagini ale site-ului nostru sunt cele mai atractive pentru vizitatorii noștri și care părți ale site-ului nostru sunt cele mai interesante. Informațiile preluate prin cookie-uri nu vă pot identifica în mod unic.

  Vă rugăm consultați Politica de cookie pentru informații suplimentare.

                   Care este baza noastră legală?

  Folosim datele dvs. personale colectate prin cookie-uri dacă ne-ați oferit consimțământul, astfel încât să ne asigurăm că oferim cea mai bună experiență pentru dvs..

  Aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, prin intermediul modulului de administrare cookie-uri pe care îl puteți accesa prin site-ul nostru, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia; 

   

  Recrutare

  Folosim datele dvs. personale pentru a vă evalua adecvarea pentru orice poziție pentru care ați putea aplica în cadrul companiei noastre, inclusiv poziții de angajat, colaborator, precum și orice poziție administrativă sau de prestări de servicii, dacă o astfel de aplicație a fost primită online, pe hârtie sau ca aplicație în persoană.

                     Care este baza noastră legală?

  În cazul în care folosim datele dvs. personale în cadrul procesului de recrutare, este în legătură cu faptul că este interesul nostru legitim să analizăm candidatura dvs. pentru a vă evalua adecvarea pentru orice poziție pentru care ați putea aplica în cadrul companiei noastre.

  În cazul în care folosim datele dvs. personale în cadrul procesului de angajare sau perfectare a unei colaborări, este în legătură cu faptul că luăm măsuri la cererea dvs. pentru a încheia un contract pe care îl putem avea cu dvs.. Nefurnizarea acestor informații conduce în mod automat la imposibilitatea încheierii și/sau executării contractului.

  În legătură cu activitățile noastre de recrutare, putem prelucra, de asemenea, categorii speciale de date cu caracter personal din partea candidaților atunci când:

  • prelucrarea este necesară în scopul îndeplinirii obligațiilor noastre specifice în domeniul ocupării forței de muncă (date cu privire la sănătate, de exemplu)
  • prelucrarea se referă la date cu caracter personal care sunt făcute publice în mod manifest de către dvs. (de exemplu orientarea sexuală, credințele filozofice sau religioase)

  Putem prelucra date referitoare la condamnări penale și infracțiuni atunci când prelucrarea este autorizată de dreptul Uniunii sau de dreptul intern care prevede garanții adecvate pentru drepturile și libertățile persoanelor vizate.

  Consultați Politica de confidențialitate pentru recrutare pentru detalii complete.

   

    Profilarea şi luarea de decizii automate

  Folosim informațiile despre companii pe care le obținem pentru a produce scoruri și ratinguri de companie, cum ar fi scorurile de insolvență, „Nota Termene” si „Capacitatea de Plată” sau putem să realizăm profiluri de companie personalizate pentru clienții noștri sau pentru a fi utilizate in procesul de colectare de creanțe. Scorurile si profilurile realizate sunt referitoare doar la companii și nu privesc persoanele fizice .

  Termene nu ia decizii referitoare la dvs. prin prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal prin mijloace automate și nu folosește datele dvs. personale pentru crearea de profiluri.

   

  CARE ESTE TEMEIUL LEGAL ÎN BAZA CĂRUIA PRELUCRĂM DATELE DVS. PERSONALE

  Prelucrăm datele dvs. cu caracter personal:

  • Pentru a ne îndeplini obligațiile în conformitate cu orice contract pe care îl putem avea cu dvs.
  • Când este în interesul nostru legitim sau interesul legitim al unei terțe părți să folosim datele personale astfel încât să ne asigurăm că furnizăm Serviciile în cel mai bun mod posibil
  • Când este obligația noastră legală să folosim datele dvs. personale pentru a ne conforma reglementărilor legale aplicabile.
  • Când dvs. ne-ați oferit consimțământul

  Este posibil sa prelucrăm categorii speciale de date atunci când:

  • prelucrarea este necesară în scopul îndeplinirii obligațiilor noastre specifice în domeniul ocupării forței de muncă (date cu privire la sănătate, de exemplu)
  • prelucrarea este necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță
  • prelucrarea se referă la date cu caracter personal care sunt făcute publice în mod manifest de către dvs. (de exemplu date cu privire la credințele religioase sau orientarea sexuală)

   7.   CU CINE ÎMPĂRTĂȘIM DATELE DVS. PERSONALE

  Termene Just poate împărtăși date personale cu diverse categorii de terțe părți, după cum este necesar:

  • Părțile terțe implicate în cadrul serviciilor pe care le oferim clienților, cum ar fi procesatori de plăti, furnizori de servicii bancare, potențiali parteneri și furnizori la organizare evenimente, campanii de fidelizare sau oferte promoționale, agenții de marketing, PR, publicitate, producție publicitară, organizare evenimente
  • Furnizori de internet și telefonie, sisteme informatice și software, cloud și hosting, asistență IT, stocare a documentelor și informațiilor, eliminare confidențială a deșeurilor, platforme și/ sau furnizori de revizuire sau management al documentelor și al activităților, procesare și traducere a documentelor, secretariat, audit, training
  • Consultanții noștri profesionali, ca avocații, evaluatorii, consultanții fiscali și contabilii sau alți experți;
  • Companii și platforme de resurse umane și salarizare, firme de pază și organisme de administrare a clădirilor, delegați, furnizori poștali sau curieri
  • Terți furnizori de servicii care ne asistă la operarea și interpretarea datelor obținute în cadrul campaniilor de promovare online sau gestionează serviciul de newsletter
  • Potențiali cumpărători ai afacerii sau ai unor părți din afacerea noastră
  • Autorități publice sau de reglementare, autorități fiscale

  Vă rugăm să rețineți că această listă nu este exhaustivă și pot exista alte exemple în care trebuie să împărtășim date personale cu alte părți pentru a furniza serviciile cât mai eficient posibil sau pentru a proteja drepturile, siguranța, proprietatea companiei noastre sau ale persoanelor care o compun, a angajaților, furnizorilor sau altor asemenea, pentru a răspunde unor reclamații sau pentru a preveni frauda și activitățile ilegale.

   

  8. UTILIZAREA COOKIE-URILOR

  Site-ul nostru utilizează cookie-uri cu scopul de a analiza tendințele de trafic și preferințele utilizatorilor noștri. Folosim cookie-uri pentru a vă oferi o experiență personalizată de navigare și utilizare a Site-ului sau serviciilor noastre. Acestea sunt, în general, fișiere de tip text, module sau tehnologii similare, pe care browser-ul computerului, tabletei sau telefonului dvs. mobil le poate stoca în momentul în care vizitați site-ul nostru. Fișierele de acest tip au durate determinate de păstrare și rămân pasive, nu conțin malware și nu accesează informații de pe hard-drive-ul dvs.. Aceste tipuri de fișiere pot fi accesate doar de webserver-ul care le-a plasat.

  Prin utilizarea acestor informații, putem măsura eficacitatea conținutului nostru și modul în care vizitatorii folosesc site-ul nostru și serviciile noastre. Aceasta ne permite să aflăm ce pagini ale site-ului nostru sunt cele mai atractive pentru vizitatorii noștri și care părți ale site-ului nostru sunt cele mai interesante.

  Informațiile conținute în fișierele cookie pot include următoarele:

  • un ID de sesiune pentru a urmări statisticile de utilizare pe site-ul nostru
  • preferințele de afișare sau de navigare
  • date demografice de ordin general, ce nu vă pot identifica în mod unic

  Atunci când vizitați și interacționați cu Site-ul, noi și furnizorii noștri de servicii putem colecta adrese IP (Internet Protocol). Adresa dvs. IP este un număr care este atribuit automat computerului pe care îl utilizați de către furnizorul dvs. de servicii Internet (ISP). Acest număr este identificat și logat automat în fișierele-jurnal ale serverului nostru de fiecare dată când vizitați Site-ul, împreună cu ora vizitei  și paginile pe care le-ați vizitat. Folosim adrese IP pentru a înțelege modul în care site-ul este utilizat de utilizatorii noștri, pentru a îmbunătăți Site-ul și pentru a îmbunătăți experiența utilizatorului site-ului.

  Vă rugăm să Consultați Politica de cookie pentru a afla toate informațiile despre modulele cookie pe care le folosim, scopul și durata acestora, respectiv modul în care vă puteți exercita preferințele.

   

  9. PERSOANE ÎMPUTERNICITE, OPERATORI INDEPENDENȚI ȘI OPERATORI ASOCIAȚI

  Confidențialitatea datelor dvs. este importantă pentru noi, motiv pentru care transmiterea de date personale către persoane împuternicite, operatori independenți și operatori asociați se realizează numai în temeiul unui angajament care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că gestionarea acestor informații se face conform legislației în vigoare și politicilor aplicabile. În orice caz, de fiecare dată vom transmite către destinatari doar informațiile strict necesare pentru realizarea scopului respectiv.

  Putem numi persoane împuternicite subcontractanți după cum este necesar să livrăm Serviciile. Efectuăm diligențe corespunzătoare și punem în operă documentația contractuală necesară în legătură cu orice subcontractant, pentru a ne asigura că prelucrează datele personale în mod corespunzător și în conformitate cu obligațiile legale și de reglementare.

   

  În continuare, putem desemna operatori independenți de date cu caracter personal atunci când este în legătură cu livrarea Serviciilor (de exemplu, dar fără limitare, avocați, agenții de recrutare sau alți experți terți, clienți corporativi), respectând obligațiile legale și de reglementare cu privire la datele personale, inclusiv, dar fără limitare, cu privire la punerea în aplicare a garanțiilor adecvate.

  De asemenea, este posibil să împărtășim aceste informații, în conformitate cu legislația în vigoare, cu operatori de date asociați, cum ar fi entitățile afiliate sau partenere.

  Noi și operatorii de date independenți și  asociați cu care lucrăm ne stabilim drepturile și obligațiile reciproce în cadrul unui „Acord de prelucrare a datelor cu caracter personal între operatori independenți/ asociați („Acordul”) în care suntem Părți. Acordul reflectă în mod adecvat rolurile și raporturile noastre, în calitate de operatori independenți/ asociați, față de dvs..

  De regulă, esența acestui acord este următoarea:

  • Părțile au calitatea de Operatori de date independenți/asociați, determinând în mod independent/ în comun scopul și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.
  • Datele sunt prelucrate în scopul principal al oferirii Serviciilor și soluționării cererilor, precum și pentru administrarea afacerilor și respectarea legislației (administrarea conturilor de client, îmbunătățirea calității serviciilor oferite și a activităților de mentenanță a contractelor; analiza si monitorizarea vânzărilor; în legătură cu potențiale tranzacții de afaceri, cum ar fi o fuziune, o restructurare sau o vânzare; prevenirea fraudelor; soluționarea disputelor sau reclamațiilor;  protecția drepturilor, siguranței, proprietății societății - Operator sau a persoanelor care o compun, a angajaților, furnizorilor sau altor asemenea; conformarea cu obligațiile legale și solicitările din partea autorităților; exercitarea drepturilor legale); marketing, fidelizare, cunoașterea și analiza clienților (scopuri secundare).
  • Fiecare Operator independent/asociat este exclusiv responsabil să se asigure că datele personale aflate sub controlul fiecăruia sunt prelucrate legal.
  • Fiecare Operator independent/asociat va răspunde cererilor Persoanelor Vizate care îi sunt adresate lui. Dacă cererile Persoanelor vizate se referă la date sau operațiuni de prelucrare pentru care celălalt Operator asociat este responsabil, cererea Persoanei Vizate va fi transmisă acestuia din urmă spre soluționare, Persoana Vizată fiind notificată despre acest fapt.
  • Fiecare Operator independent/asociat este exclusiv responsabil de asigurarea transmiterii Notificării privind Prelucrarea Datelor cu caracter personal către Persoanele vizate ale căror date îi aparțin la origine.

  Indiferent de clauzele Acordului, Persoana vizată își poate exercita drepturile în temeiul GDPR cu privire la și în raport cu fiecare dintre Operatori.

   

  10. UNDE TRANSFERĂM DATELE PERSONALE?

  Pentru a furniza Serviciile sau pentru alte scopuri ale prelucrării aici enumerate și, în mod particular, dacă este implicat un element de extraneitate, este posibil să fie necesar să transferăm datele dvs. personale către locații din afara Spațiului Economic European. În orice caz, înainte de a transfera datele personale într-o altă jurisdicție, ne vom asigura că există o decizie privind caracterul adecvat al nivelului de protecție sau că operatorul sau persoana împuternicită de operator din jurisdicția respectivă oferă garanții adecvate sau se aplică una din următoarele excepții:

  • v-ați exprimat în mod explicit acordul cu privire la transferul propus, după ce ați fost informat asupra posibilelor riscuri pe care astfel de transferuri le pot implica;
  • transferul este necesar pentru executarea unui contract între dvs. și noi sau pentru aplicarea unor măsuri precontractuale adoptate la cererea dvs.;
  • transferul este necesar pentru încheierea unui contract sau pentru executarea unui contract încheiat în interesul dvs. între noi și o altă persoană fizică sau juridică;
  • transferul este necesar din considerente importante de interes public;
  • transferul este necesar pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
  • transferul este necesar pentru protejarea intereselor dvs. vitale sau ale altor persoane, atunci când persoana vizată nu are capacitatea fizică sau juridică de a-și exprima acordul.
  • transferul se realizează dintr-un registru care are scopul de a furniza informații publicului și care poate fi consultat de public

   11. PENTRU CÂT TIMP PĂSTRĂM DATELE DVS. PERSONALE

   Păstrăm datele personale pe care le colectăm de la și despre dvs. atât timp cât este necesar pentru a îndeplini scopul pentru care le-am colectat și în scopul satisfacerii oricăror cerințe legale, contabile sau de raportare. Pentru a determina perioada de păstrare adecvată pentru datele personale pe care le prelucrăm, luăm în considerare natura, domeniul de aplicare, contextul și scopurile prelucrării, riscurile cu grade diferite de probabilitate și gravitate pentru drepturile și libertățile dvs., cerințele legale, contabile sau de raportare aplicabile, precum și dacă putem atinge scopurile prelucrării prin alte mijloace.

   Revizuim permanent necesitatea păstrării datelor dvs. personale și, la împlinirea termenelor de retenție, distrugem datele dvs. personale într-un mod în care să nu mai poată fi recuperate sau reconstituite. În cazul în care rezultă în mod rezonabil că datele nu mai sunt necesare, le putem distruge imediat, fără nicio notificare sau răspundere (de exemplu, in cazul candidaților care nu au fost selectați pentru un post în cadrul companiei noastre, CV-urile acestora nu vor fi păstrate).

   În ceea ce privește datele personale ale reprezentanților legali/administrator și asociați/acționari ai persoanelor juridice, aceste date sunt actualizate permanent și apar în site-ul nostru atât cât apar și pe site-urile sursă  (site-urile autorităților oficiale).

   În ceea ce privește datele personale ale reprezentanților sau persoanelor de contact ale companiilor raportate în redBill de către clienții noștri, datele personale vor fi păstrate pe o perioadă de 6 luni de la data recuperării creanței sau de la încetarea contractului nostru cu clientul.

    

   12. CONFIDENȚIALITATEA ȘI SECURITATEA DATELOR DVS. PERSONALE

   Aplicăm măsuri tehnice, fizice și organizatorice adecvate, care sunt proiectate în mod rezonabil pentru a proteja datele personale împotriva distrugerii, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat și împotriva altor forme ilegale de prelucrare. Accesul la datele personale este limitat la destinatarii autorizați pe baza necesității de a le cunoaște. Menținem un program cuprinzător de securitate a informațiilor, proporțional cu riscurile asociate prelucrării. Programul este adaptat în mod continuu pentru a atenua riscurile operaționale și pentru a proteja datele personale, luând în considerare practicile acceptate în domeniu. De asemenea, vom folosi măsuri de securitate îmbunătățite atunci când prelucrăm orice fel de categorii speciale de date personale.

   Toți partenerii noștri, angajații, consultanții, lucrătorii, operatorii și persoanele împuternicite (adică cei care prelucrează datele dvs. personale în numele nostru, în scopurile enumerate mai sus), care au acces la și sunt asociate cu prelucrarea datelor personale, sunt obligați la respectarea confidențialității acestor date personale și la garantarea aceluiași nivel de protecție ca cel furnizat de compania noastră.

    

   13. DREPTUL DE ACCES ȘI ALTE DREPTURI

    

   Conform paragrafului 14 din GDPR, protecţia conferită de regulament vizează „persoanele fizice, indiferent de cetăţenia sau de locul de reşedinţă al acestora, în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal ale acestora. Prezentul regulament nu se aplică prelucrării datelor cu caracter personal care privesc persoane juridice şi, în special, întreprinderi cu personalitate juridică, inclusiv numele şi tipul de persoană juridică şi datele de contact ale persoanei juridice”. 

   În consecință, vă rugăm să aveți în vedere că drepturile de mai jos, reglementate în art. 12 – art. 22, din GDPR aparțin exclusiv persoanelor fizice și nicio persoană juridică nu poate pretinde pentru sine vreunul din aceste drepturi.

   Dacă sunteți o persoană fizică, aveți următoarele drepturi în legătură cu datele personale pe care le prelucrăm sau deținem despre dvs.:

   Dreptul de acces

   Dacă ne cereți, vom confirma dacă prelucrăm datele dvs. personale și, dacă este permis de lege, vă vom furniza o copie a acestor datele personale (împreună cu anumite alte detalii). Dacă aveți nevoie de copii suplimentare, este posibil să fie necesar să percepem o taxă rezonabilă bazată pe costurile administrative.

   Dreptul la rectificare

   Dacă datele personale pe care le deținem despre dvs. sunt inexacte sau incomplete, aveți dreptul să solicitați rectificarea acestora. Dacă aveți dreptul la rectificare și dacă am împărtășit datele dvs. personale altor persoane, le vom informa despre rectificare dacă este posibil. Dacă ne întrebați, acolo unde este posibil și legal să facem acest lucru, vă vom spune și cu cine am împărtășit datele dvs. personale, astfel încât să îi puteți contacta direct.

   Dreptul de ștergere

   Ne puteți cere să ștergem sau să suprimăm anumite date personale ale dvs., în situațiile specifice prevăzute de lege. Dacă aveți dreptul la ștergere și dacă am împărtășit datele dvs. personale altor persoane, le vom informa despre ștergerea datelor acolo unde este posibil. Dacă ne întrebați, unde este posibil și legal să facem acest lucru, vă vom spune cu cine am împărtășit datele dvs. personale, astfel încât să îi puteți contacta direct.

   În conformitate cu GDPR, putem să nu dăm curs unei cereri de ștergere a datelor dumneavoastră cu caracter personal în măsura în care prelucrarea este necesară pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea drepturilor noastre conferite de lege sau avem o obligație legală de prelucrare a datelor.

   Vă rugăm, de asemenea,  să rețineți că prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal poate continua chiar după dizolvarea unei societăți cu care sunteți asociat in Platformă, întrucât pot să subziste drepturi și raporturi juridice referitoare la aceasta, de care terții să aibă nevoie să fie informați,  „printre altele pentru a verifica legalitatea unui act efectuat în numele acestei societăți în perioada sa de activitate sau pentru ca terții să poată formula o acțiune împotriva membrilor organelor acesteia sau împotriva lichidatorilor săi”. Acest fapt a fost stabilit în cazul C‑398/15 de Curtea de Justiție a Uniunii Europene, care a apreciat că „pare imposibil, în stadiul actual, se identifice un termen unic, începând de la dizolvarea unei societăți, la expirarea căruia nu ar mai fi necesare înscrierea datelor menționate în registru și publicitatea lor.”

   Dreptul dvs. de a restricționa prelucrarea

   Ne puteți cere să "blocăm" sau să oprim prelucrarea datelor dvs. personale în anumite circumstanțe, cum ar fi cazul în care contestați exactitatea acestor date personale sau ați obiectat. Dacă aveți dreptul la restricționare și dacă am împărtășit datele dvs. personale cu alții, îi vom informa despre restricție unde este posibil să facem acest lucru. Dacă ne întrebați, unde este posibil și legal să facem acest lucru, vă vom spune și cu cine am împărtășit datele dvs. personale, astfel încât să îi puteți contacta direct.

   Dreptul la portabilitatea datelor

   Aveți dreptul, în anumite circumstanțe, să obțineți datele personale pe care ni le-ați furnizat, într-un format structurat, frecvent utilizat și care poate fi citit automatizat și să le reutilizați în altă parte sau să ne cereți să le transferăm unei terțe părți la alegere.

   Vă rugăm rețineți că acest drept se aplică numai informațiilor automatizate,  pentru a căror utilizare ne-ați acordat inițial consimțământul, sau în cazul în care am utilizat informațiile pentru a încheia un contract cu dvs.

   Dreptul de a obiecta

   Ne puteți cere să nu mai prelucrăm datele dvs. personale și vom face acest lucru dacă ne bazăm pe interesele noastre legitime sau ale unor terți pentru a prelucra date personale, cu excepția cazului în care putem demonstra motive legitime imperioase care justifică prelucrarea sau prelucrăm datele dvs. personale în scopuri de marketing direct.

   Ne puteți cere să nu mai trimitem mesajele de marketing în orice moment prin următoarele metode:

   • urmând link-urile de renunțare la orice mesaj de marketing trimis către dvs.
   • trimițând un email la dataprotection@termene.ro.

   În contextul unor evenimente organizate în sau în legătură cu compania noastră, este posibil să fie preluate imagini foto/video pentru a ne ajuta la promovarea brandului și a serviciilor noastre. Nu este intenția noastră să preluăm imagini care sa evidențieze o anumită persoană, scopul nostru fiind doar acela de a face cunoscute publicului detalii despre compania noastră. Dacă totuși persoana dvs. este identificabilă în materialele foto/video difuzate de către noi, aveți dreptul de a obiecta la prelucrare pentru motive care țin de situația dvs. particulară. În orice caz, în respectarea dreptului dvs. la viată privată, înaintea oricărei sesiuni foto și sau video, vom anunța în prealabil că urmează să fie preluate imagini.

   Dreptul dvs. de a vă retrage consimțământul

   Dacă ne bazăm pe consimțământul dvs. ca bază legală pentru prelucrarea datelor dvs. personale, aveți dreptul să retrageți acest consimțământ în orice moment.

   Dreptul dvs. de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere

   Dacă vă preocupă orice aspect al practicilor noastre de confidențialitate, inclusiv modul în care ne-am ocupat de datele dvs. personale, puteți să îl raportați autorității de supraveghere competente (www.dataprotection.ro).

   Dacă doriți să vă exercitați drepturile stabilite în această politică de confidențialitate, vă rugăm să ne contactați prin trimiterea unui e-mail la dataprotection@termene.ro, cu precizarea ca este posibil să vă solicităm informații specifice dvs. pentru a vă ajuta ne confirmați identitatea. Aceasta este o măsură de securitate pentru a ne asigura că datele cu caracter personal nu sunt divulgate niciunei persoane care nu are dreptul să le primească. De asemenea, vă putem contacta pentru a vă solicita informații suplimentare referitoare la solicitarea dvs., pentru a accelera răspunsul nostru.

    

   14. MODIFICĂRI LA ACEASTĂ POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE

   Pentru a ne asigura că sunteți întotdeauna la curent cu modul în care folosim datele dvs. personale, vom actualiza din când în când această Politică de confidențialitate pentru a reflecta orice modificare a utilizării datelor dvs. personale. De asemenea, putem efectua modificări pentru a respecta modificările aduse legislației aplicabile sau cerințelor de reglementare. În cazul în care este posibil, vă vom notifica prin e-mail cu privire la orice schimbări semnificative. Cu toate acestea, vă recomandăm să revizuiți periodic această politică de confidențialitate pe site-ul nostru pentru a fi informat cu privire la modul în care folosim datele dvs. personale.