Proceduri interne

Clarificarea aspectelor importante care trebuie îndeplinite în cadrul activității interne