Analiza financiară extinsă

Această secțiune oferă o reprezentare grafică a indicatorilor de performanță financiară a companiei, cu istoric pe ultimii 10 ani (acolo unde există), cât și un top al firmelor din domeniul de activitate al companiei verificate, pe țară și pe județ împreună cu cota de piață a companiei în cauză.

Toți indicatorii sunt reprezentați alături de media sectorială a domeniului de activitate din care face parte și firma analizată. 

Printre indicatorii analizați se regăsesc următorii: 

  • Lichiditatea curentă și Lichiditatea Imediată
  • Solvabilitatea și Solvabilitatea Patrimonială 
  • Marja Profitului Brut și Profitului Net 
  • Randamentul Capitalurilor și Randamentul Activelor
  • Viteze de rotație pentru stocuri și furnizori
  • Durata de încasare a creanțelor și ciclului de conversie a numerarului
  • Actualizarea acestor informații se efectuează anual, conform sursei.